Business

Derfor har kvinder mest sygefravær

Både biologi og arbejdsmiljø påvirker kvinders sygefravær

Tal fra Danmarks Statistik viser, at kvinder har mellem 40 til 50 procents mere sygefravær end mænd i alle sektorer. Men hvorfor har kvinderne signifikant flere sygedage end mændene? Ifølge Merete Labriola, som er seniorforsker og ekspert i blandt andet sygefravær, så er der både biologiske og sociale årsager til kvindernes øgede sygefravær.

- Der er selvfølgelig noget biologisk, som spiller ind, men kvinder er også socialiserede til at tage mere vare på sig selv og reagere på symptomer. Så der er både en biologisk og social forklaring, fortæller hun til tv2.dk og fortæller videre, at det ofte er ubestemmelige symptomer som mavepine, hovedpine og spændinger, som kvinderne går til læge med.

Gennemsnitlige antal fraværsdage pr. fuldtidsansat pga. egen sygdom

Den statslige sektor

Mænd: 6,38 Kvinder: 9,08

Den kommunale og regionale sektor

Mænd: 8,86 Kvinder: 13,03

Den private sektor

Mænd: 5,73 Kvinder: 8,50

(Danmarks Statistik)

- Der er en stigning i kvinder, som går til læge med diffuse psykosociale ting som depressioner og udbrændthed. Om det så skyldes, at det er blevet italesat, og vi derfor er bedre til at reagere på det, eller om der faktisk kommer flere tilfælde, det ved vi ikke.

Dårlig chef giver sygedage

Ifølge Merete Labriola viser forskning, at der er en klar sammenhæng mellem vurderingen af sin chef og sygefravær. De kvinder, som mener, at de har en dårlig chef, har øget risiko for længere sygefravær, fortæller hun og forklarer videre, at denne sammenhæng ikke er gældende for mænd.

Det er især manglende forventningsafstemning og ros, som giver kvinder problemer på arbejdspladsen og kan ende med en sygemelding.

- Kvinder har større risiko for længere sygemeldinger, hvis de er udsat for rollekonflikter i det daglige. Altså, hvis de ikke ved hvilken rolle og funktion, de skal udføre, hvis de mangler at få belønning, eller hvis de er udsat for dårlig ledelse - og de ting hænger sammen. Meget groft, kan man sige, at kvinder skal vide, hvad de skal - og så skal de roses.

Kvinderne skal reagere

Der er ikke en åbenlys løsning på at nedbringe kvinders sygefravær, men Merete Labriola mener, at det vigtigste først og fremmest er, at man skal reagere, hvis sygefraværet er højt. Og det gælder både ledelsen og de ansatte.

- Lederne har et ansvar for at sætte det på dagsordenen. Men alle har et ansvar, hvis de er på en arbejdsplads, hvor der folk går ned med flaget. Man må åbne op for dialogen, og måske skal man måle succes på andet end økonomi. For det koster både arbejdsgiverne og kvinderne, når der er højt sygefravær, siger hun og fortsætter:

- Man skal sørge for, at kvinderne får defineret de roller, de skal udføre, så de ikke bliver stresset af det. Men kvinderne har altså også selv et ansvar. Hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er mange sygemeldte, så skal man gøre op med det, afslutter hun.