Business

Så er der opslået 8227 akutjob

Mens den offentlige sektor som helhed har opfyldt sine forpligtigelser, halter den private sektor efter.

Den seneste opgørelse over opslåede akutjob viser, at regeringen nu har realiseret to tredjedele af sin egen målsætning om at oprette 12.500 akutjob inden sommer.

Den 16. januar var antallet af opslåede akutjob nemlig oppe på 8227, hvilket er 1345 flere end ugen før.

Men mens den offentlige sektor som helhed har opfyldt sine forpligtigelser om at opslå 5000 akutjob, går det en del langsommere i den private sektor.

Halter i den private sektor

Her er det kun hvert fjerde af de 7500 job, som regeringen havde som målsætning, der nu er opslået.

Ordningen med akutjob kom op at stå, da tusinder af langtidsledige stod med udsigten til at miste deres dagpenge fra årsskiftet i forbindelse med at dagpengeperioden blev halveret fra fire til to år.

Det er dog endnu uvist, hvor mange af de opslåede akutjob, der rent faktisk er gået til af udfaldstruede, langtidsledige, som var hensigten med ordningen.

Første indikationer om et halvt år

Virksomheder kan få 12.500 kroner for at ansætte en langtidsledig i et akutjob i et halvt år og 25.000 kroner for et helt år.

Den første indikation for hvor mange langtidsledige, der rent faktisk er blevet ansat i et akutjob, kommer om cirka et halvt år, når virksomhederne kan gøre krav på de 12.500 kroner.