'Dilemmaspil' sænker sygefravær

Et pilotprojekt fra Helsingør Arrest viser, at sygefraværet hos fængselsbetjente falder markant, når ledelsen sætter fokus på kommunikation og arbejdsmiljø og blandt andet gør brug af et 'dilemmaspil' til at løse konflikter. Selv de indsatte fanger er blevet gladere.

Selvmord, trusler og vold mellem indsatte presser de danske fængselsbetjente, der har et af landets højeste sygefravær. Stress og depressioner er hyppige diagnoser, fordi det hårde arbejdsmiljø gør dem syge.

Men det er ikke kun tonen mellem ansatte og indsatte, der er barsk. Fængselsbetjentenes interne tone kan være så hård, at det direkte afspejler sig i sygefraværet.

- Helt konkret, så har har jeg sparet det, der svarer til en måneds driftsomkostninger sidste år, alene udfra et lavere sygefravær, fortæller arrestforvaren i Helsingør arrest, Carsten Simonsen, til tv2.dk

Tallet kommer efter et pilotprojekt, hvor Helsingør arrest i 2012 satte fokus på psykisk arbejdsmiljø, trivsel og kommunikation mellem ledere og medarbejdere.

- En af de ting, der er allervigtigst i en presset hverdag er, at man har det godt med sine kolleger og kan dække hinandens ryg. Især når man arbejder i et fængsel, hvor spidsbelastningen er høj. Hvis der er brok over, at Jensen er for meget syg eller ledelsen er uklar, så skaber det stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø og det giver mange sygedage, fortæller Henrik Meng, der er ekspert i positiv ledelsespsykologi og står bag projektet i Helsingør arrest.

Respekt mellem ledelse og medarbejdere

En dårlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse og et højt sygefravær fik arrestforvaren i Helsingør til målrettet at arbejde med trivslen blandt de ansatte, hvor der især blev sat fokus på tillid og respekt mellem de ansatte og mellem de ansatte og ledelsen med målet om, at skabe en fantastisk arbejdsplads, hvor arbejdsglæden er i top.

Et af midlerne har været et 'dilemmaspil', hvor fængselsbetjentene fik diskuteret de konflikter, der kan opstå på en arbejdsplads og de konflikter, der generelt kan opstå i et fængsel:

- Alle eksemplerne i spillet er taget ud fra 'det virkelige liv', men fordi konflikterne blev diskuteret ud fra et spil, og ikke ud fra personer, så var der en konstruktiv og løsningsorientret tilgang til det, der ellers kan udvikle sig til store personaleproblemer. Og nu er de også klædt på i dagligdagen, fordi de har foregrebet begivenhederne og taget diskussionen, fortæller Henrik Meng.

Vejen til de gladere fængselsbetjente i Helsingør er, helt konkret, baseret på fire trin:

1.

  • En klar retning fra ledelsen om, hvor man skal hen, hvad man skal opnå og hvorfor2. En tydelig og enig ledelse, der står sammen om målet i dagligdagen og udstikker ens retningslinjer
  • 3.Konkrete redskaber til at håndtere konflikter, samarbejdsvanskeligheder og diskussioner i krogene.
  • 4. Opfølgninger hver uge og måned, så medarbejderne føler at de bliver taget seriøst.

Indsatsen har givet konkret pote i Helsingør, hvor der ikke længere er daglig brok og hvor sygefraværet er faldet med en dag hos samtlige ansatte til 7 årlige sygedage. Til sammenligning har en fængselsbetjent i gennemsnit mellem 20 og 25 sygedage om året.

- Jeg kan se en meget klar forskel hos mine folk. Opgaverne udføres med glæde, de er løsningsorienterede og der er et kæmpe mentalt overskud, selv under meget krævende og vanskelige opgaver, fortæller arrestforvarer Carsten Simonsen til tv2.dk.

Glade ansatte giver glade indsatte

Som ekstra bonus er de indsatte i Helsingør arrest også blevet gladere. Så glade, at de værksteder i fængslet, der producerer varer til danske virksomheder, for første gang nogensinde giver overskud på bundlinjen, i stedet for underskud.

- De ansatte bruger ikke længere energi på frustrationer i det daglige og deres motivation og gejst smitter af på de indsatte, der også er blevet gladere, mere tilfredse og producerer mere i de værksteder, hvor de arbejder, siger Carsten Simonsen til tv2.dk

En undersøgelse fra COWI påviste i 2012, at der var så massive problemer med overfyldte fængsler, at det øgede fængselsbetjentenes og nedslidning yderligere. Foreløbig har Helsingør arrest sparet op til 250 vikartimer sidste, fordi de ansatte er mindre syge efter der blev sat fokus på kommunikationen.