Business

Sidste chance for skatterabat på kapitalpensionen

Fra d. 1. 2013 er det slut med skattefradrag for indbetalinger til kapitalpension. Så det er sidste chance, hvis du vil lave "skattetricket" for at slippe billigere i skat.

Indtil nu har det været populært at sætte penge ind på sin kapitalpension, hvor man kan fradrage op til 46.000 kr. om året, for at slippe med kun 40 procent i skat, når pensionen skal udbetales i stedet for at betale marginalskat på ca. 52 procent.

Men det er slut fra den 1. januar.

Den nye regering afskaffer nemlig kapitalpensionen, og erstatter det med en ny ordning, 'Aldersopsparing'.

- Man kan ikke længere slippe billigere i skat ved at sætte penge ind på en kapitalpension fra næste år, men man kan stadig få fradrag på en ratepension eller en livrente, fortæller Jens Christian Nielsen, cheføkonom hos Danica Pension, til tv2.dk.

Andre måder at få fradrag på

Det er nemlig også fremover muligt at slippe lettere i skat ved at indbetale på enten en livrentepension eller en ratepension.

På livrenten kan man afdrage ubegrænset, hvis du indbetaler et fast beløb i mere end 10 år. Indbetaler du beløbet på én gang eller under 10 år, kan du trække en tiendedel af det indbetalte beløb fra på din selvangivelse de næste 10 år frem.

Fakta om kapitalpension:

Der kan maksimalt indbetales 46.000 kroner i år.

Afkastet af en kapitalpension beskattes med 15,3 procent PAL-skat om året, mens opsparing i frie midler beskattes med mellem 28 og 49,5 procent om året. (Sidstnævnte falder gradvis til 27--42 procent frem mod 2014)

En kapitalpension kan tidligst hæves ved efterlønsalderen, og skal være udbetalt senest 15 år efter efterlønsalderen.

På din ratepension kan du fradrage 50.000 kr. om året.

Men her betaler man så også fuld skat af de kommende udbetalinger - men slipper dog for arbejdsmarkedsbidraget, som er på 8 procent.

Helt ny pension

Aldersopsparing er en ny pensionsordning, hvor du kan indbetale op til 27.600 kr. om året i 25 år.

Ligesom med en kapitalpension får du udbetalt hele beløbet på én gang, når du går på pension, men du betaler hverken skat eller afgift af udbetalingen.

Til gengæld får du så heller ikke fradragsret af indbetalingen.

Afkastet beskattes også mere lempeligt end en almindelig bankopsparing - med 15,3 procent mod en kapitalindkomstskat på 32 procent i banken.

Indbetaler man maksimumbeløbet i det maksimale antal år, får man ifølge Jyske Banks beregninger 50.000 kr. mere udbetalt med en aldersopsparing end med en bankopsparing.

Kom af med pensionen med rabat

I 2013 - og det år alene - giver staten dig mulighed for at komme af med din kapitalpension med rabat.

Livrente:

Er en slags forsikring, hvor man får et fast beløb udbetalt resten af sit liv efter pensionsalderen - uanset hvor gammel man bliver.

Der er ingen begrænsning for, hvornår man kan starte opsparingen til en livrente.

Du kan nemlig nøjes med at betale 37,3 procent skat af beløbet ved med det samme at sætte dem i den nye Aldersopsparing i stedet for at betale de 40 procent, når de bliver udbetalt normalt.

Der kan dog være udgifter forbundet med at skifte pension på den måde, hvis der fx er aftaler i din eksisterende kapitalpensionsordning, du bliver nødt til at bryde.

Finansministeriet regner med, at afskaffelsen af fradraget på nye kapitalpensioner og indførelsen af den nye ordning giver statskassen 5,4 mia. kr. i 2013.