Business

Se hvad kulden koster i dit hus

I skemaerne herunder kan du se, hvor meget det koster ekstra at fyre i et hus som dit eget, når temperaturen falder fra nul grader til minus fem grader.

I denne kolde tid betaler vi i gennemsnit cirka 25 procent ekstra for at holde huset opvarmet til 20 grader.

Hvad enten du fyrer med olie, naturgas, fjernvarme eller el, kan du herunder se, hvor meget det i et hus som dit koster ekstra at fyre i de kolde tider.

Tabellen viser det, man skal betale ekstra per døgn i varmeudgifter, når udetemperaturen som døgngennemsnit falder fra nul grader til minus fem grader.

Tabellen er delt op i husets alder og den isoleringsstandard, som man brugte da huset blev bygget: 1960, 1980, 2000, 2006

Det er Videncenter for energibesparelser i bygninger, der har regnet på tallene for TV2.dk:

Tabellen viser blandt andet, at husets isolering er helt afgørende for, hvor meget ekstra, man skal betale. Som eksempel kan en boligejer med olieopvarmet hus fra 2006 på 130 m2 nøjes med en ekstra udgift på 8 kroner sammenlignet med en boligejer med et hus fra 1960 på 25 kroner per døgn.

Om udregningen:

Der er brugt følgende ca. enhedspriser fra Københavnsområdet for at udregne varmeudgifterne. Priserne vil langt de fleste steder i landet være de samme:

Olie: 8 kr. pr. liter Naturgas 9 kr. pr. m3 Fjernvarme 0,65 kr. pr. kWh El 1,85 kr. pr. kWh.

Kilde: Teknologisk Institut/Videncenter for energibesparelser