Business

Kort: Så meget skal du betale i boligskat i 2013

Boligskatten bliver de facto højere i alle landets kommuner i år. Tjek din kommune på kortet foroven.

Boligejernes grundskyld forventes at stige i samtlige kommuner. Det hænger sammen med, at kommunerne må opjustere beregningsgrundlaget for grundskylden - det vil sige grundværdierne - med en reguleringsprocent, der er fastsat til 7 procent i 2013.

Grundskylden vil derfor gå fra et gennemsnit på 7.923 kroner per ejerbolig i 2012 til 8.548 kroner i 2013. Altså enstigning på 625 kroner.

- Kommunerne ville gerne have hævet grundværdierne endnu mere i år, fordi der er skattestop, men pga skatteloftet må de kun hæve den med 7 procent. Og vi forventer desuden, at de også vil hæve den de kommende år, siger Peter Jayaswal, underdirektør i Realkreditrådet til tv2.dk.

Dermed bliver en god del af årets skattelettelser på indkomstskat og droppede afgifter reelt slugt af stigende boligskatter.

skattelettelser svarende til 460 kr. om måneden i år.

Ifølge Danske Banks beregninger vil en standardfamilie få Se på kortet, hvor meget du kommer til at betale i grundskyld i 2013. Tallene er i tusinde, og viser et gennemsnit af boligerne i de enkelte kommuner. Jo mørkere kommunen fremstår på kortet, desto dyrere er den.

Ni kommuner ændrer også promillen

Ni ud af landets 98 kommuner sætter grundskyldspromillen op i år, viser kommunernes budget for 2013.

Hovedparten af landets 98 kommuner fastholder grundskyldspromillerne fra 2012.

- Det betyder dog ikke, at boligskatten kommer til at stå uændret i alle de andre kommuner. For nok holder kommunerne grundskyldspromillen uændret, men den værdi, som kommunerne beskatter, det vil sige grundværdien, vil stige. Og derfor vil boligejernes boligskat til kommunerne stige, siger Jan Knøsgaard, vicedirektør i Realkreditrådet.

De ni kommuner, der sætter grundskylden op, er Lyngby-Taarbæk, Helsingør, Rudersdal, Kalundborg, Kerteminde, Struer, Mariager Fjord, Jammerbugt og Hjørring kommune.

Syddjurs sætter skatten ned

Én kommune sætter skattesatsen ned - nemlig Syddjurs kommune, der reducerer promillen marginalt fra 34 til 33,8. Grundskyldspromillen bliver da 26,25 promille i gennemsnit set for landet som helhed. Den laveste grundskyldspromille har Gentofte kommune med 16 promille, og den højeste findes i Københavns kommune med 34 promille.

- Set for landet som helhedvil grundskylden fra 2012 til 2013 stige med 625 kroner per ejerbolig og løbe op i 8.548 kroner i gennemsnit.Det skyldes primært opjusteringen af beskatningsværdierne. Af de 625 kroner skyldes 555 kroner opjusteringen af beskatningsværdierne, mens de sidste 70 kroner skyldes de højere grundskyldspromiller, uddyber Jan Knøsgaard.

Grundskylden er kun det ene ben af boligejernes boligskat. Boligejerne betaler også ejendomsværdiskat. Ejendomsværdiskatten vil i 2013 løbe op i ca. 7.700 kroner i gennemsnit per ejerbolig. Det betyder, at boligejerne får en samlet boligskat på ca. 16.200 kroner i 2013.

Hvad er grundskyld?

Grundskylden er en kommunal skat, som skal betales af alle grundejere.

Grundskylden betales til den kommune, som ejendommen ligger i og beregnes som en promillesats af den afgiftspligtige grundværdi.

Kommunerne fastsætter grundskyldspromillen, som derfor varierer fra kommune til kommune. Der er dog et krav om, at den skal ligge på mellem 16 og 34 promille.

Den afgiftspligtige grundværdi i 2013 er den mindste af følgende to værdier:

  1. Grundværdien som vurderet af SKAT i oktober 2011
  2. Den afgiftspligtige grundværdi i 2012 forhøjet med reguleringsprocenten, der i 2013 er fastsat til 7 procent.

Værdi 2 er for de fleste boligejere lavere end værdi 1. Derfor udvikler beregningsgrundlaget for boligejernes grundskyld sig i praksis med reguleringsprocenten.

Reguleringsprocenten opgøres år for år og må højst udgøre 7 procent. Den har i gennemsnit ligget på 5,8 pct.

Grundskylden er ikke som den statslige ejendomsværdiskat direkte underlagt skatte-stoppet. Men reguleringsprocenten sætter et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget for grundskylden kan stige fra år til år.

Kilde: Realkreditrådet

Den laveste grundskyld findes i Morsø kommune med 2.868 kroner i gennemsnit per ejerbolig i 2013. Den højeste findes i Hørsholm kommune med 25.473 kroner.

Kortdata er leveret i samarbejde med Søren Johannessen - microformats.dk.