Business

Sådan kan du få boligdepositum tilbage

Der kan hurtigt opstå en tvist om, hvornår man har krav på at få sit depositum tilbage, når man fraflytter en lejelejlighed. Derfor kan det være godt at kende reglerne, og hvad man bør være opmærksom på, allerede inden man flytter ind.

I lejekontrakten kan man være tvunget til, hvis man gerne vil have lejligheden, at skrive under på at man overtager og afleverer lejligheden ny istandsat, og det er her, at problemerne for alvor kan opstå.

I Lejernes LO kender cheføkonom, Jesper Larsen, kun alt for godt til de problematikker der kan være ved at skrive under på, at lejligheden skal ny istandsættes ved fraflytning.

"Det er dyrt at skrive under på, for så får man ikke noget depositum tilbage, når man fraflytter. En ny istandsættelse kan hurtigt koste mellem 20,000 og 35,000 kroner," siger Jesper Larsen.

Tjek for fejl og mangler ved indflytning

Hvis der står i kontrakten, at du overtager og afleverer lejligheden ny istandsat, så er Jesper Larsens første råd, at man ved indflytningen tjekker lejligheden godt igennem for fejl og mangler. Har man mulighed for at få en fagmand til at kigge med, er det endnu bedre.

Regler og LLO

Udlejer kan maksimalt kræve seks måneders husleje eksklusiv varme i depositum og forudbetalt husleje, når du flytter ind.

Udlejer skal senest 14 dage efter, man har fraflyttet lejligheden, sende dig en fraflytningsrapport der fortæller, hvor meget istandsættelse du hæfter for. Derfor er det vigtigt, at du får en kvittering på, hvornår du afleverer nøglerne til lejligheden, da udlejer ikke længere har krav på noget godtgørelse efter 14 dage.

Fraflytter man lejligheden, og tilbagebetaler udlejer ikke det depositum, som man mener at have krav på, kan man klage til huslejenævnet, som så træffer afgørelse i tvisten.

Lejernes LO er en organisation, der kan yde professionel hjælp og rådgivning i sager, hvor der er opstået en uenighed mellem udlejer og lejer. Vil du for eksempel gerne klage til Huslejenævnet kan Lejernes LO hjælpe dig med at fremstille sagen for huslejenævnet.

Det koster 137 kroner at oprette en sag i Huslejenævnet.

Man kan nemlig ikke tvinges til at aflevere en lejlighed i bedre stand, end man overtager den, og dermed kan man i sidste ende spare penge i forhold til sit depositum.

"Hvis du opdager, at lejligheden for eksempel ikke har nymalede paneler, når du overtager den, så skal du gøre indsigelse inden 14 dage, efter du er flyttet ind. Det gør du ved at skrive et anbefalet brev til udlejeren, hvor du påpeger de mangler, der er ved istandsættelsen," siger Jesper Larsen.

Hvis du sørger for at påpege, at der er mangler ved istandsættelsen, så kan du slippe for at betale for det, når du flytter. Men sørg for både at tage billeder af manglerne samt at sende brevet til udlejer anbefalet. Så kan du altid dokumentere din påstand senere, hvis der skulle blive behov for det.

"Det er ikke fordi du behøver at være mistroisk eller bange for udlejer. Det er simpelthen bare en helt almindelig måde at sikre sig på," siger Jesper Larsen.

Er regningen for dyr

Når du fraflytter lejligheden, laver udlejer en opgørelse og sender en fraflytnings regning til dig. Hvis det beløb, der står på regningen, overstiger dit indskudte depositum, og du mener, at det er urimeligt dyrt, så kan du klage til Huslejenævnet.

"Du kan vælge at acceptere regningen eller ej. Synes du, at beløbet på regningen virker urimeligt højt, så skal sagen bringes for Huslejenævnet. Så kan huslejenævnet vurdere om regningen er rimelig," siger Jesper Larsen.

Huslejenævnet er et tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor lejer og udlejer er blevet uenige om en sag. Hvis nævnet finder, at du som lejer skal have dit depositum eller noget af det tilbage, træffer de en afgørelse i sagen og fastsætter en tidsfrist for, hvornår udlejer senest skal have betalt pengene tilbage.

Men Jesper Larsen påpeger, at det er vigtigt, at lejer selv indberetter sagen til huslejenævnet, da der ikke er noget krav om, at udlejer skal gøre det. Har man derfor fået en efterregning fra udlejer, som man finder urimelig, er det ikke nok, at påpege det overfor udlejer.

"Ellers kan der pludselig dumpe rykkere og advarsler ind af døren om, at regningen vil blive overdraget til inkasso, da man som lejer selv skal sørge for at indberette sagen for huslejenævnet," siger Jesper Larsen.