Business

Disse varer er blevet dyrere i år

Cigaretter, vin og øl er især blevet dyrere i løbet af de seneste 12 måneder. Det viser Danmarks Statistiks forbrugerindeks.

Efter tre måneder med stigende inflation faldt tempoet i prisstigningerne lidt i september. Inflationen nåede op på 2,5 procent mod 2,6 procent måneden før. Men i det seneste år er de fleste varegrupper steget i pris.

Fra august 2011 til august 2012 er priserne på alkoholiske drikkevarer og tobak steget med 8,4 procent, hvilket ifølge Danmarks Statistik især skyldes stigende priser på cigaretter, vin og øl.

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer er kun steget med 4,6 procent, hvilket kan tilskrives højere priser på bl.a. sukkervarer og kød.

Det seneste år er priserne kun faldet ét sted - i varegruppen kommunikation, der er gået - 6,3 procent tilbage, i høj grad på grund af lavere priser på teletjenester.

De andre

Beklædning og fodtøj er fra august 2011 til august 2012 blevet 0,8 procent dyrere, boligudgifter er blevet 2,5 procent dyrere, boligudstyr er blevet 1,1 procent dyrere og sundhed er steget med 0,3 procent.

Transport er steget med 2,4 procent, fritid og kultur med 0,3 procent, uddannelse med 2,9 procentog restauranter og hoteller med 4,4 procent.

Negativ realløn

Stigende benzinpriser slår hårdt igennem på økonomien i de danske familier. Hvor en typisk familie sidste år brugte 19.000 kroner på brændstof, er regningen i år løbet op i 21.000 kroner. Det konstaterer seniorøkonom Tore Stramer, Nykredit Markets, overfor Ritzau.

En anden stor synder er stigende skatter og afgifter. Af de ca. 12.000 kroner, som den højere inflation koster en familie i år, kan omkring 3300 kroner tilskrives skatter og afgifter.

"Den relativt høje inflation har den konsekvens, at reallønnen er negativ," siger Tore Stramer.

Lønningerne kan kun snige sig op i omegnen af 1,7 procent i stigning - altså noget lavere end inflationstallet