Pas på når du køber dansk design på nettet

Netbutik med designmøbler får frataget e-mærket for at modtage betaling uden at levere varen til kunden.

Hvis du er på udkig efter danske designklassikere på nettet, så tjek lige netbutikkens navn, før du handler.

Netbutikken kadecshop.dk, der har specialiseret sig i den slags varer, har nemlig netop fået frataget det såkaldte e-mærke, som viser, at det er et sikkert sted at handle.

"Vi har fået en del henvendelser fra kunder, som har haft de samme kritikpunkter. Deres penge er blevet hævet, og de har ikke fået deres varer," fortæller chefjurist hos e-mærket, Caroline Appleyard.

Dialog ikke nok

På baggrund af henvendelser har e-mærket været i dialog med netbutikken, men det er endt uden resultat.

"Vi havde ellers en positiv dialog med indehaveren. Det viste sig dog desværre ikke at være nok," siger Caroline Appleyard.

Hvert år mister en håndfuld netbutikker e-mærket. Dermed kan de ikke længere smykke sig med det officielle stempel på, at de overholder gældende regler.

Femte butik i år

Kadecshop.dk er den femte netbutik, der mister mærket i år. Og tilfældet er helt klassisk: Netbutikken hæver penge fra kundernes konti, men får ikke afsendt varerne.

"Vi opdager det typisk efter henvendelser fra kunder. Vi prøver så at hjælpe med at vejlede butikkerne i, hvordan man skal gøre. Men sker det ikke, må vi skride til påbud og i sidste ende fratage dem e-mærket," siger Caroline Appleyard.

Det betyder e-mærket for din nethandel:

E-mærket skal være forbrugernes garanti for, at en netbutik overholder reglerne.

* For at få et e-mærke skal den enkelte netbutik igennem et tjek. Det omfatter dels netbutikkens forretningsbetingelser og dels et tjek af den eller de personer, der står bag butikken.

* E-mærkets jurister undersøger hver enkelt netbutik en gang om året.

* Forbrugere, som har handlet i en e-mærket netbutik, har ret til gratis rådgivning på e-mærkets hotline, hvis der har været problemer med handlen.

I år har e-mærket foreløbigt fået næsten 400 henvendelser om den slags problemer. Cirka halvdelen af sagerne er endt med at blive løst uden alvorlige sanktioner. Tilbage står dog nogle få sager, hvor problemerne ikke umiddelbart kan løses.

"Når det går helt i hårdknude, kan vi også hjælpe de enkelte kunder. For eksempel i forhold til den indsigelsesfrist på betalingen som gør, at de kan få ført pengene tilbage, hvis ikke de får varen," siger Caroline Appleyard.

Klik på mærket

Det er i øvrigt ikke nok at konstatere, at en butik har e-mærket på hjemmesiden. Hvis man vil være helt sikker, skal man klikke på mærket. Hvis ikke man derved ryger videre til en særlig certificeringsside hos e-mærket, så kan der være noget galt.

På kadecshops hjemmeside er der for eksempel stadigt et e-mærke. Hvis man klikker på det, kommer man dog ingen steder hen.