Business

Nu stiger din friværdi

Siden boligmarkedet toppede er friværdierne på parcelhuse faldet med hele 60 procent, viser ny opgørelse fra Realkredit Danmark. Men som et lille plaster på såret er friværdierne for både parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse steget i andet kvartal.

En gennemsnitlig ejer af et parcelhus i Danmark har nu en friværdi på 485.000 kroner. Det skal sættes i forhold til, at den samme parcelhusejer tilbage i 2006 og 2007 var millionær i mursten.

Til gengæld steg husejerens friværdi en anelse i andet kvartal, nemlig med 15.000 kroner, viser ny opgørelse fra Realkredit Danmark," siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

"Det er første gang i to år, at friværdierne udviser en positiv udvikling, og ellers har der nærmest været tale om en lang nedtur for friværdierne siden toppen omkring sommeren 2006.

I ejerlejligheder er friværdien nu gennemsnitligt på 820.000 kroner, mens den i sommerhuse er på godt 730.000 kroner.

Artikel fortsættes under grafen...

Selv om det endnu er for tidligt at konkludere, at både friværdierne og boligmarkedet har ramt bunden, er stigningen i friværdierne i andet kvartal dog gode nyheder for både de danske boligejere og for dansk økonomi generelt," siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han peger på, at der er store regionale forskelle alt afhængig af, hvor i landet man bor, hvornår man er kommet ind på boligmarkedet og hvordan de enkelte danskeres privatøkonomi er skruet sammen. Ser man på den regionale vinkel, er friværdierne højst på Frederiksberg, i Gentofte Kommune og Rudersdal Kommune.

Her er den gennemsnitlige parcelhusejers friværdi på henholdsvis 2,3 mio. kroner, 2,1 mio. kroner og 1,45 mio. kroner. Der er et ordentligt spring ned i friværdierne til de kommuner med lavest gennemsnitlig friværdi. I Lolland Kommune er friværdierne de laveste på landsplan, hvor det gennemsnitlige parcelhus blot rummer friværdi for cirka 90.000 kroner. Herefter følger Guldborgsund Kommune med omtrent 120.000 kroner i gennemsnitlig friværdi pr. parcelhus.

-