Godt nyt for bymidterne

De Samvirkende Købmænd udtrykker stor tilfredshed med miljøministerens udmelding om, at hun vil ændre planloven, så der dæmmes op for bygning af store udvalgsvarebutikker uden for bymidterne.

Regeringens forslag er helt i tråd med ønskerne fra det Detailhandelsforum, som blev nedsat af den tidligere regering.

"Vi er meget glade for, at miljøministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter nu går aktivt ind i kampen for at begrænse antallet af nye, store udvalgsvarebutikker og hypermarkeder uden for bymidterne. For kun på den måde kan vi bevare det attraktive butiksliv i bymidterne i landets købstæder og mindre byer. Forslaget vil helt sikkert også medføre flere investeringer i det eksisterende butiksliv," siger John Wagner, administrerende direktør i De Samvirkende Købmænd.

Ikke flere hypermarkeder

John Wagner henviser til, at de to ministre netop i dag har annonceret, at miljøministeren vil fremsætte et lovforslag, der skal ændre planlovens detailhandelsbestemmelser, så de kommer tilbage på det niveau, som var gældende før 2011.

Formålet med ændringen er at dæmme op for den negative udvikling af detailhandelslivet i bymidterne og den øgede koncentration af detailhandelen i og uden for de store byer.

"Jeg er glad for, at to af regeringens ministre nu tager de anbefalinger alvorligt, som kom fra det Detailhandelsforum, der blev nedsat af den tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen. Her sagde et stort flertal af detailhandelsorganisationerne et klart NEJ til flere hypermarkeder i Danmark, og jeg vil derfor opfordre Folketingets partier til bredt at bakke op om dette forslag, som meget store dele af detailhandelen imødeser med glæde. På trods af planlovens intentioner har en række kommuner de seneste år bygget mange og store butikker uden for bymidterne, så vi i dag ser mange købstæder med et uddøende butiksliv i bykernerne. Men der er da håb om, at vi med vedtagelsen af dette lovforslag kan få livet tilbage i bymidterne," siger DSK's adm. direktør.