Første gang vi går ned i løn siden 1989

I andet kvartal af 2012 faldt de danske husstandes disponible indkomst, og i 2011 har vi for første gang i mange år oplevet reel løntilbagegang.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at de danske hustandes disponible indkomst faldt med 1,6 procent i forhold til foregående kvartal.

Tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viste da også tidligere på året, at 62 procent af lønmodtagerne gik tilbage i realløn i 2011. I Gennemsnit faldt reallønnen med - 0,775 procent i det år.

Nye tal som Dansk Arbejdsgiverforening har lavet til tv2.dk viser, at det er den første reallønstilbagegang for de danske lønmodtagere siden 1989. Der gik vi én procent tilbage.

På grafen foroven kan du se den procentvise udvikling i danskernes realtimeløn fra 1908 til 2011. Tallene er baseret på ændringer i forbrugerpriser fra Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks samt ændringer i timefortjenesten fra DAs lønstatistikker.

Meget unormalt

Stilstanden i lønudviklingen er, som grafen viser, en sjældenhed herhjemme.

"Vi står nærmest i stampe i de her år. Det er meget unormalt," udtaler Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet.

"Normalt har vi løbende mindre reallønsstigninger."

"Tilbage i 70´erne og 80´erne var problemet en enorm inflation, men der havde vi tilsvarende høje nominelle lønstigninger. Den makroøkonomiske situation er en helt anden i dag, hvor inflationen er relativt lav," siger han.

"Det er dog vigtigt at huske på, at vores købekraft jo ikke bliver fuldstændig udraderet af det her, Vi går måske tilbage til den købekraft, vi havde lidt tidligere i nullerne, så værre er det heller ikke," udtaler Søren Kaj Andersen.

Rekorderne

Den største løntilbagegang siden 1908 skete i 1915, hvor den gennemsnitlige realløn gik hele 16,4 procent ned.

Det er dog vigtigt at huske på, at vores købekraft jo ikke bliver fuldstændig udraderet af det her, Vi går måske tilbage til den købekraft, vi havde lidt tidligere i nullerne, så værre er det heller ikke.

.Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet

Til gengæld steg reallønnen så også hele 54,3 procent i 1919 - hvilket ikke er blevet slået siden.

Generelt har de årlige udsving dog været meget små men generelt stigende siden krigen.