Er din formue større end gennemsnittets?

Danskerne har større formue end tyskerne, svenskerne og finnerne

Danskernes formue i form af kontanter, værdipapirer, pensionsopsparinger og boligformue fratrukket vores gæld, er på 835.000 kroner per indbygger. Danskerne har dermed større formue end tyskerne, svenskerne og finnerne, men mindre formue end vore norske brødre og søstre.

835.000 kroner. Det er beløbet, som danskerne i gennemsnit er gode for, når vi tager højde for værdipapirer, kontanter, pensionsformuer og bolig fratrukket vores gæld.

Danskerne er dermed mere velhavende end svenskerne, tyskerne og finnerne, mens vore norske søstre og brødre er mere ved muffen end os.

Realkreditrådet: Vi er rige

Der bliver ofte talt og skrevet meget om danskernes store gæld, som ved udgangen af andet kvartal lå på 4.667 milliarder kroner.

"Der er meget fokus på danskernes høje gæld. Men sagen er den, at danskernes formue er endnu højere. Og når den modregnes, så er vi faktisk rige", siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.

Der er meget fokus på danskernes høje gæld. Men sagen er den, at danskernes formue er endnu højere. Og når den modregnes, så er vi faktisk rige

Direktør i Realkreditrådet Ane Arnth Jensen

Den danske nettoformue adskiller sig fra de andre landes ved at have stor tyngde på formue i form af pensionsopsparing og mindre på boligopsparing. Det forhold er blevet forstærket de senere år, hvor pensionsformuerne er vokset samtidig med, at boligformuen er skrumpet.

Danskernes pensionsformue udgør 53 pct. af nettoformuen, mens boligformuen fratrukket boliggæld udgør 13 pct. Dertil dækker værdipapirer som aktier og obligationer 27 pct. af nettoformuen, mens de resterende 7 pct. består af blandt andet kontanter, indskud i banker og lån til andre formål end boligformål.