Business

Lønforsikring: Det skal du overveje

Det er ikke altid, at det kan betale sig at have en lønsikring, selvom det kan virke sådan.

Hvis du mister dit arbejde, eller du har svært ved at blive ansat, og dermed står uden nogen indtægt til at forsøge dig selv med, så kan du udover at modtage dagpenge fra en a-kasse også få udbetaling fra en lønforsikring, bedre kendt som lønsikring.

Man tegner lønforsikringen som så mange andre forsikringer. Men for at få lønsikring skal man være medlem af en dansk statsanerkendt a-kasse.

Dermed kan man få flere penge udbetalt om måneden, end hvis man kun får dagpenge. Det kan give en ekstra tryghed at vide, at hvis man mister sit arbejde, så er man sikret en ekstra indtægt. Men det kan ikke betale sig for alle at have en lønsikring.

En lønsikring kan være dyr at betale hvert år, hvilket skal gøres op med den økonomiske risiko, der er forbundet ved at miste sit arbejde. Ligesom med andre forsikringer har en lønsikring også en selvrisiko. Man er således ikke dækket den første måned af sin ledighed med lønsikring.

Man kan vælge at få udbetalt lønsikring i enten seks eller 12 måneder. Man kan maksimalt få udbetalt lønsikring i 24 måneder, men så skal man også have haft arbejde seks måneder i træk forinden en ny periode med udbetalinger af enten seks eller 12 måneders varighed.

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år, bliver tilkendt førtidspension, overgår til flexjob, trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, melder dig ud eller ikke længere betaler din forsikring.

Lønsikring er fradragsberettiget på samme måde som dit kontingent til en a-kasse. Det betyder, at du får dækket en tredjedel af din månedlige indbetaling over skatten.

Lønsikring er en forretning

Det første man skal være opmærksom på er, at en lønsikring er en forretning som udbyderen tjener penge på. Det betyder, at selvom du får at vide, at det kan være en rigtig god ide at tegne en lønforsikring, så er det meget individuelt.

Ifølge direktør og økonomisk rådgiver i Finanshuset Fredensborg, Kim Valentin, så kan det gennemsnitligt set ikke betale sig for de fleste at tegne en lønforsikring.

"Der er mange, der tegner en lønforsikring, uden at de har behov for en. Det kan give en falsk tryghed, fordi de økonomiske konsekvenser måske ikke er så store, at man ikke kan klare sig," siger Kim Valentin.

Han mener derfor, at folk skal få sig et overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have, hvis man mister sit job. Kan man klare sig for sine dagpenge og måske supplere lidt med andre midler såsom en opsparing, så er der ingen grund til at bruge en masse penge på en lønsikring.

"Hvis nu man lige har lånt til en bolig, og man ikke har nogen opsparing, og konsekvensen bliver, at man må flytte fra hus og hjem, hvis man mister sit arbejde, så kan det jo være en god idé," siger Kim Valentin.

Fem trin du bør gennemgå

Der findes fem nemme trin, man kan gennemgå, som kan være med til at afgøre, om man bør tegne en lønsikring, i tilfælde af at éns privatøkonomi pludselig forværres.

· Du bør danne dig et realistisk billede af din jobsituation ved at overveje, om du eller dit job er i en højrisikogruppe for ledighed. Men vær opmærksom på, at jo større chance der er for, at du kan risikere at blive ledig, jo dyrere er forsikringen om året. Du kan heller ikke tegne forsikringen, hvis din virksomhed har varslet om fyringer.

· Du bør få et overblik over din økonomi ved at få styr på dine indtægter og udgifter og lægge et budget ud fra det. Vær opmærksom på, at hvis dine indtægter falder, så skal du også betale mindre i skat, og dermed har du måske flere penge til rådighed, end du var klar over.

· Beregn dit tab ved at bruge følgende tommelfingerregel: Træk dagpengene fra din normale månedsløn. Tag det beløb du kommer frem til og træk din skat fra, som du finder på din seneste lønseddel. Det beløb der står tilbage, er i grove træk det tab du lider, hvis du skal på dagpenge.

· Formindsk dine udgifter hvis de i en periode er større end dine indtægter. Prioriter og skær alt det væk som du umiddelbart kan undvære. Det kan være, at du kan spare på mad, transport eller oplevelser. Læs mere om hvordan du kan få luft i budgettet i boksen øverst til højre i artiklen.

· Overvej om det er muligt for dig at øge dine indtægter ved for eksempel at bruge af din opsparing, hvis du har sådan én. Har du nogle værdier du kan leje ud eller sælge såsom, sommerhus, bil eller et værelse, er det også en mulighed.

På bundlinjen

Når du har gennemgået punkterne, er du klar til at gøre op på bundlinjen, om det kan betale sig for dig at betale til en lønsikring. Viser det sig, at du på trods af dagpenge, salg af sommerhus eller andet, stadig kommer til at mangle penge hvis du bliver fyret, så kan du godt overveje en lønsikring.

Det billigste alternativ er, at du laver din egen lønsikring, ved at lave en opsparing som du kan trække på i de dårlige tider.

Hvis du er nået frem til, at en lønsikring er det rette valg for dig så husk at læse betingelserne for din aftale godt igennem. På den måde kan du undgå ubehagelige overraskelser og være sikker på, at du får udbetalt det, du har brug for.