Business

Gode pensionsråd til dig i 60'erne

Livet har mange faser, og der er ofte stor forskel på, hvor meget man kan og vil spare op, alt efter hvor gammel man er. For dig, der er i 60'erne kan du herunder få en række gode råd til, hvordan du kan spare op til din alderdom.

TV 2s Aktiespil 2012 er i gang.

Det er spillet, der giver dig chancen for - uden at sætte rigtige penge på spil - at få 250.000 fiktive kroner til at vokse mest muligt ved at købe og sælge aktier og investeringsforeninger.

Det er en ufarlig måde at handle aktier på, hvor du ikke risikerer noget. Til gengæld kan du vinde lækre præmier, hvis du klarer dig godt.

Se hvordan du melder dig til ved at følge det øverste link i boksen herover.

For dig i 60'erne

Har du holdt dig opdateret på arbejdsmarkedet, kan du sagtens stadig tjene en god løn, mens du er i 60erne. Og hvis det er fordelagtigt rent skattemæssigt, kan du også vælge at betale pæne beløb ind på dine pensioner.

Nogen vil være gået på nedsat tid, og betaler derfor ikke så meget ind på pensionerne mere. Men langt de fleste i denne aldersgruppe har en ide om, hvornår de vil på pension, og det er formentlig ikke særlig langt ude i fremtiden.

Det gode råd:Skær ned på andelen af aktier.

Sådan kan du vægte aktier og obligationer, mens du er i 60'erne:

Der er kort tid, til du skal bruge din pensionsopsparing, og det er derfor fornuftigt, at have en lav andel af aktier og en høj andel af obligationer. En mulighed er 25 procent aktier. Men alt efter din trang til risiko, kan du have mellem 10 og 40 procent i aktier.

Her kan du investere dine aktiepenge, når du er i 60'erne:

Af de penge, du investerer i aktier, kan du placere dem i aktier i følgende af verdens regioner. Det nemmeste er, at gøre det via investeringsforeninger.

Danske aktier:Placér 40 procent af dine aktieinvesteringer i danske selskaber. Det er vigtigt at investere en stor del i danske aktier, fordi dine pensionspenge en dag skal udbetales i danske kroner.

Europæiske aktier: Placer 15 procent af dine aktieinvesteringer i europæsike selskaber uden for Danmark. Den danske krone er i dag bundet op på euroen, og derfor kan man også argumenterer for, at have en portion europæiske aktier.

Amerikanske aktier: Placer 15 procent af dine aktieinvesteringer i amerikanske aktier - den amerikanske økonomi udgør stadig en pæn del af verdensøkonomien, og det vil de også stadig gøre i fremtiden.

Emerging Markets: Placer gerne op mod 30 procent af aktieinvesteringerne i de såkaldte emerging markets - dækker blandt andet over Kina, Indien, Brasilien, Rusland og mange andre lande i de regioner. Det er i disse lande, væksten er i øjeblikket og disse markeder kommer efter alt at dømme til at udgøre en væsentlig faktor i fremtiden.

Sådan investerer du obligationspengene

De penge, du investerer i obligationer, kan du fordele således:

  • 75 procent i danske realkreditobligationer
  • 25 procent i en eller flere investeringsforeninger, der investerer i virksomhedsobligationer og højrentelande.

Guiden er udarbejdet i samarbejde med investeringschef i Dansk Formue- & Investeringspleje Johnny Madsen og kundechef samme sted, Lars Bligaard.