Business

Hver dansker god for over én million

Danskernes gennemsnitlige formue er på godt en million kroner, viser ny opgørelse

I gennemsnit er alle danskere millionærer, i hvert fald på papiret. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge opgørelsen er danskernes formue i gennemsnit på1.056.000 kroner.

I totale tal har danskerne en formue på cirka 6000 milliarder kroner. Det er vel at mærke nettoformuen, efter at man har trukket gæld på godt 2600 milliarder kroner fra.

"Det er dog langt fra alle pengene danskerne har liggende på kistebunden og kan bruge, når de har lyst," siger Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank.

Boliger, biler - og pension

Størstedelen af formuen er bundet i boliger og biler. Det gælder i alt cirka 4000 milliarder kroner. Dertil kommer en pensionsformue på cirka 2400 milliarder kroner.

"Det er altså en sandhed med modifikationer, når man ind imellem hører, at danskerne er det mest forgældede folkefærd i hele verden," siger Jacob Graven.

Gæld ikke et akut problem

Danskernes gæld på 2600 milliarder kroner er i forhold til indkomst den højeste i verden. Men danskernes aktiver er altså større end gælden. Det skyldes både en stor pensionsformue i forhold til andre lande samt en stor værdi af ejerboligerne i Danmark.

For Jacob Graven er danskernes gæld derfor ikke et akut problem for dansk økonomi.

"Problemet kan opstå, hvis værdien af aktiverne falder dramatisk gennem for eksempel prisfald på boliger, faldende aktiekurser eller hvis renteudgifterne på gælden pludselig stiger kraftigt," siger han.