Business

Se, hvad skatteaftalen betyder for dig

Med regeringens aftale om en skattereform er det muligt at kåre vindere og tabere og der er flere overraskelser i blandt.

Vinderne er

250.000 lønmodtagere slipper for at betale topskat, da grænsen for at betale topskat hæves markant. Det vil øge arbejdsudbuddet, at det for mange mellemindkomstgrupper slipper billigere i skat og at det dermed bedre kan betale sig at arbejde over.

De velhavende pensionister vinder også

Regeringen havde i sit oplæg lagt op til et opgør med at alle skulle have ens offentlig pension og at velhavende pensionister ikke skulle have del i skattelettelserne. Det element er nu helt væk.

De enlige forsørgere i arbejde

Et nyt overraskende element i aftalen er, at de enlige forsørgere får et ekstra beskæftigelsesfradrag. Hermed forsøger aftalen at lokke de grupper, der er på kontanthjælp eller dagpenge, med et ekstra incitament til at finde et job.

Boligejerne

Et stærk nedkølet boligmarked har fjernet planerne om at skære ydeligere i rentefradragsretten og hermed kan boligejerne se frem til at få glæde af skattelettelserne uden at skulle aflevere en del af lettelserne tilbage igen i form af lavere fradragsret. Det har været boligejere med store fradrag som regeringen har haft kig på, men det er altså væk nu.

Iværksætterne

Vinder på reformen idet iværksætterskatten ophæves. Den har haft mange kritikere, der har peget, at den hæmmer væksten i Danmark.

Taberne er:

Arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere De får fremover reguleret deres overførselsindkomst med en lavere procent end i dag. De risikerer et reelt fald i deres købekraft, når de skal betale for varer i butikkerne fordi indkomster stiger mindre end inflationen.

Den finansielle sektor

Finanssektoren bliver ramt af en stigning i lønsumsafgiften og er dermed en af taberne i forliget. Bankerne har få venner på Christiansborg efter, at de fik skylden for finanskrisen og det ses på aftalen.

Forsvaret

Er en af de store tabere i forliget. Forsvarsbudgettet skal på skrump og det vil give et stort bidrag, der bruges til skattelettelser.

Lavere kontingent

Danmark vil slippe en mia.kr billigere overfor EU, og de penge kan finansiere en bid af skattelettelserne. Danmark er et af de få bidragydere, der ikke får rabat, så regeringen lægger nu pres på.