Business

Retten kan ikke følge med konkursryttere

Sø- og Handelsretten er så tynget af arbejde, at det giver svindlere og konkursryttere bedre arbejdsvilkår.

Svindlere og konkursryttere har fået bedre arbejdsvilkår, fordi landets største konkursdomstol, Sø- og Handelsretten i København, ikke kan følge med trafikken af tvangsopløste selskaber.

Det mener de danske konkursadvokater, der har til opgave at kræve penge og aktiver tilbage, som uretmæssigt er trukket ud af selskaberne inden opløsningen.

Det arbejde er begrænset af en række tidsfrister, og de skrider, når skifteretterne ikke får behandlet sagerne i tide, siger formanden for Danske Insolvensadvokater, Pernille Bigaard, til Morgenavisen Jyllands-Posten:

"Vi har reelt ingen chance for at rette op på de dispositioner, som den tidligere ledelse har foretaget, heller ikke selv om den uretmæssigt har begunstiget sig selv på kreditorernes bekostning. Det er et alvorligt problem," siger hun.

Sø- og Handelsretten har som målsætning at holde det første retsmøde inden tre måneder.

Men antallet af tvangsopløsninger er steget dramatisk de seneste år, og hos Sø- og Handelsretten erkender dommer Torben Kuld Hansen, at skifteretsafdelingen i perioder har svært ved at overholde målsætningen.

Han nedtoner dog problemet og siger, at kreditorerne selv kan løse det med en hurtig konkursbegæring, der koster 30.000 kroner i sikkerhedsstillelse.

"Det er jo ikke det offentlige, der skal varetage kreditorernes interesser. Det er kreditorerne selv, og det er også dem, der får penge ud af det," siger han.

Pernille Bigaard mener dog, at de tre måneder er en central tidsfrist for at lave såkaldt omstødelse af tidligere dispositioner.

"Jeg har et sagskompleks med seks tvangsopløste selskaber fra februar, som skifteretten endnu ikke har berammet."

"Bagmanden er fra andre sammenhænge kendt for ikke at have tingene i orden, og det er dybt utilfredsstillende, at sådanne typer ligefrem bliver hjulpet på vej af skifterettens lange sagsbehandlingstider," siger hun til Jyllands-Posten.