Business

675.000 bør kvitte efterlønnen

Så er det snart tid til, at danskerne kan få udbetalt deres efterlønsindbetalinger.

Og det kan betale sig for over halvdelen af dem, der i dag betaler ind til ordningen, viser en analyse fra Spar Nord.

Chefanalytiker i banken, Martin Lundholm kommer frem til, at ud af de knap 1.069.000, der i dag betaler ind til efterlønnen, bør op mod 675.000 overveje, om de skal fortsætte i ordningen.

Det drejer sig om de danskere, der er 50 år eller yngre.

"Er du 50 år eller yngre, så har du umiddelbart økonomisk fordel af at melde dig ud af ordningen. Så er du nemlig sikker på at få dine indbetalinger ud skattefrit," siger Martin Lundholm.

Giver mulighed for at trække sig tidligere

Men inden man tager beslutningen om at få udbetalt sit efterlønsbidrag, skal man overveje de forhold, der kan tale for at blive.

"Hvis du af den ene eller anden årsag ikke forventer at arbejde indtil folkepensionsalderen, så giver efterlønsordningen mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere," påpeger chefanalytikeren.

Man skal også være opmærksom på, at muligheden for at få seniorjob bortfalder i det øjeblik, man melder sig ud af efterlønsordningen.

Man er berettiget til et seniorjob, hvis man bliver ledig i alderen 55 til 59 og ikke er berettiget til dagpenge. Men det er en forudsætning, at man er medlem af en A-kasse og samtidig indbetaler til efterlønsordningen.

Sværest for folk mellem 51 til 56 år

Beslutningen om at blive i ordningen eller ej er ifølge Martin Lundholm sværest at træffe for folk mellem 51 til 56 år, som udgør omkring en fjerdel af det samlede antal indbetalere.

"Som udgangspunkt skal du blive i ordningen, hvis du påtænker at arbejde til folkepensionsalderen. Det skyldes, at du så bliver belønnet med en skattefri præmie på godt 143.000 kroner," siger Martin Lundholm.

Han tilføjer, at indbetalere over 56 år slet ikke bliver berørt af ændringerne i efterlønsordningen. Derfor er der for deres vedkommende ingen grund til at melde sig ud.