Business

Møns Bank fik dundrende underskud

Fra plus til minus.

Møns Bank fik sidste år et underskud på 13,8 millioner kroner mod et overskud på 6,7 millioner i 2010.

Banken måtte vinke farvel til 43,3 millioner på posten nedskrivninger. Det tal lå på blot 17,2 millioner året før.

Men ser man på resultatet af basisdriften, som er resultatet før nedskrivninger på udlån, kursregulering og skat, var der faktisk tale om en fremgang på næsten fire millioner til 30,4 millioner kroner.

I år regner banken med et resultat af basisdriften på 34-40 millioner kroner:

"De samfundsøkonomiske forhold generelt vurderes fortsat at give udfordringer for den finansielle sektor, selvom der forventes en mindre vækst i økonomien i 2012," skriver banken i sit årsregnskab.