Business

Arbejdsløse har "ondt i maven"

Det er ekstremt belastende at være ledig i Danmark lige nu. Det viser en ny undersøgelse blandt 400 ledige, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 i årets første måned.

Mavesmerter, søvnløshed og stress er hverdag for rigtig mange danskere, der er blevet arbejdsløse. I en ny undersøgelse fra A4 siger næsten halvdelen af de ledige nemlig, at de føler sig stressede. Ekspert frygter, at den økonomiske krise og udsigten til fortsat ledighed vil føre til op imod 40.000 nye langtidsdepressive danskere

Næsten halvdelen af de ledige oplever sig selv som stresset lige nu, og knap to ud af tre har følt sig stresset indenfor den seneste måned. Som en af de ledige forklarer i undersøgelsen:

"Det, som stresser mest, er altid at skulle være klar, og aldrig at vide, hvornår det holder op. Man kan ikke tage fri fra at være arbejdsløs."

Især frygten for at blive udelukket fra samfundet efter et langt arbejdsliv, frygt for familiens økonomi, og for anseelsen blandt børn, venner og den øvrige familie nævnes blandt de mange årsager til, at de ledige føler sig stressede. En opsummerer situationen således:

"Det er ikke det konkrete, der stresser, det er det ukonkrete. Tvivl om, hvor jeg er, og hvad jeg laver om en uge, en måned, et år. Er privatøkonomien stabil? Er man uønsket af arbejdsmarkedet? Er man sin vennekreds værdig? Forbruger man for meget? Gør man nok for at finde arbejde? Hvad skal man i virkeligheden gøre for at finde arbejde? Og så videre. Helt konkret: Usikkerhed."

Langt højere risiko for depression

Leder af center for Arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet lektor Einar B. Baldursson peger på, at stress for en ledig kan være udmærket på kort sigt.

"Men problemet er, at tabet af et arbejde for mange mennesker i dag er på linje med tabet af eksempelvis en ægtefælle. Du føler, at du taber din eksistens som menneske," forklarer Einar B. Baldursson.

Danske forskere har tidligere dokumenteret, at ledige har 11 gange så høj risiko for at udvikle depressioner som personer i arbejde.

"Vi må derfor nok erkende, at de samfundsmæssige omkostninger ved krisen kan blive ganske betydelige, og jeg er bange for, vi i fremtiden kommer til at se mellem 20.000-40.000 nye langtidsdepressive," siger Einar B. Baldursson.

Usikkerheden stresser mange

Knap syv ud af ti ledige i A4-undersøgelsen er på dagpenge, og knap seks ud af ti har været ledige mindre end et år, mens hver femte har været arbejdsløs mellem et og to år. Men en femtedel har været uden job i to år eller mere.

Ifølge forfatter og kandidat i pædagogisk psykologi Helle Alsted, der har skrevet bogen 'Ledig uden stress', forfalder nogle arbejdsløse hurtigt til en art dårlig samvittighed og selvbebrejdelse. Selvværdet ryger, og de bliver usikre på, om de selv er skyld i arbejdsløsheden - eller om de gør nok for at få et job igen, hvis ikke de også bruger aftener og weekender til at søge arbejde.

"Det er altid stressende at være ledig, men når konjunkturerne er som nu, er det værre. Det er meget svært at få et arbejde. Der er stor usikkerhed om fremtiden, hvad er det, der skal ske? Når jeg at få et arbejde, før det økonomiske grundlag forsvinder? Den usikkerhed er stressende for mange," siger Helle Alsted.

Står med hatten i hånden

Tre ud af fire ledige angiver i undersøgelsen foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4, at de især bliver stressede over emner relateret til et arbejde - og arbejdsløshed - samt økonomiske forhold. En frustreret mand forklarer årsagen til sin stress således:

"At jeg ikke har arbejde og mine børn ikke kan forstå, at far går hjemme, min kone driver mig til vanvid med alle de ting, hun mener, jeg burde gøre."

En anden skriver:

"Jeg stresser over, at jeg - i en alder af knap 62 og med 34 gode arbejdsår - skal stå med hatten i hånden og søge jobs med løntilskud."

En tredje opdaterer kort sin status sådan her:

"Stress, overvægt, blodtryk. Intet arbejde. Ingen økonomi."