Business

Fagforening tordner mod SF

Det vækker dyb undren hos såvel fagforeninger som Dansk Arbejdsgiverforening, at SF har valgt at fyre en højgravid kvinde samt to kvinder på barsel.

I Dansk Magisterforening (DM), der repræsenterer den højgravide, har man ingen forståelse for SF's fremgangsmåde.

"Der er tale om et alvorligt brud på ligebehandlingsloven. Det er dybt beklageligt og vækker selvfølgelig ekstra undren, når det er SF, der gør det," siger forhandlingschef i DM, Jon Finsen til tv2.dk.

I alt er ni ansatte ud af 51 ifølge Ekstra Bladet blevet fyret, fordi SF skal skære i staben efter partiets dårlige valgresultat. Otte af disse skulle være kvinder, hvoraf en er højgravid mens to andre er på barsel.

Ifølge SF selv er det dog i alt nitten ansatte, man må sige farvel til, hvoraf 12-15 er egentlige afskedigelser, oplyser landssekretær Turid Leirvoll til tv2.dk.

Forlig indgået

Ifølge Dansk Magisterforening er der nu indgået forlig med SF i sagen om den højgravide kvinde, Signe Schrøder, der var webredaktør hos partiet, men partiets fremgangsmåde får skarp kritik.

Det siger Ligebehandlingsloven

§ 9.En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens §§ 6-14 eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

§ 16, stk. 4.Såfremt en afskedigelse finder sted under graviditet, fravær efter barsellovens §§ 6-11, 13 og 14, og i varslingsperioder efter barsellovens § 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

"SF burde have overholdt loven og valgt ikke at fyre barslende og gravide. Man har groft overtrådt reglerne," mener Jon Finsen, der oplyser, at Signe Schrøder har fået en kompensation "der lever op til retspraksis".

Ingen støtte hos DA

Også hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der ellers normalt taler arbejdsgivernes sag og generelt finder de gravides rettigheder på arbejdsmarkedet for vidtgående, vurderer man, at SF har en dårlig sag.

"Når man fyrer gravide, skal arbejdsgiveren godtgøre, at det ikke er graviditeten, der er årsagen. Det lyder som om, det bliver meget svært for SF at løfte den bevisbyrde," siger Flemming Dreesen, der er ansættelsesretchef i DA.

"Når man fyrer ni, hvor otte er kvinder og tre er enten gravide eller på barsel, så skal SF's advokat ikke bare smøge ærmerne op, han skal også tage slipset af," siger Flemming Dreesen.

SF: Ikke gjort noget forkert

Hos SF mener man, at fyringerne er behandlet korrekt.

"Jeg mener ikke, vi har overtrådt reglerne. Vi har til sammen skullet sige farvel til nitten medarbejdere efter valget, og det har vi gjort efter grundige drøftelser med de faglige repræsentanter," siger landssekretær Turid Leirvoll.

"Cirka halvdelen er kvinder. Vi er samme andel kvinder og mænd ansat i SF som før valget," oplyser hun til tv2.dk.