De unge mister jobbet

Arbejdsløsheden steg med 1.000 personer i juli. Og det er især de unge, der mister jobbet.

Det er de unge under 30 år, der er hårdest ramt af den højere ledighed. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I aldersgruppen mellem 25 og 29 år er der kommet hele 700 flere arbejdsløs i juli. Det svarer til en stigning på tre procent for denne aldersgruppe. Ledighedsprocenten for de 25-29-årige lyder nu på 9,7 procent.

Udover at det er de unge, der står for, når fyringssedlerne skal deles ud, er mændene også hårdt ramt, når en krise indtræffer.

Historisk set har kvinder haft en højere ledighedsprocent end mænd, men fra og med anden halvdel af 2008 har mændenes ledighedsprocent ligget højest.

Det seneste år er forskellen i ledighedsprocenterne dog blevet indsnævret, og denne udvikling er fortsat i juli, hvor ledighedsprocenten for mænd var 6,4 procent og for kvinder 5,9 procent.