Business

Skybrud: Her bliver forsikringen dyrere

Fem dage efter at skybruddet ramte Østdanmark, vil de største forsikringsselskaber nu lade risikoen for oversvømmelse afgøre, hvor meget boligejere skal betale i forsikring.

Forsikringsselskaberne taber mange penge, når store områder oversvømmes, så derfor kan det i fremtiden blive afgørende for forsikringsprisen, om boligejeren bor på toppen eller i bunden af en bakke.

Hos Forsikring og Pension finder man det helt naturligt, at selskaberne vil forskelsbehandle kunderne og forhøje præmien for folk, der bor i udsatte områder.

Helt naturligt at forskelsbehandle

"Det er helt naturligt, at forsikringsselskaber kigger på, hvad for nogle risici de har. Hvis man f.eks. skal brandforsikre et hus, så kigger man jo også på, om huset har stråtækt tag eller har tegltag. Og nu er der så også ved at være metoder til at finde ud af, hvor udsatte husene er for vandskader, og så er det naturligt, at selskaberne også inddrager det," siger Torben Weis Garne fra Forsikring og Pension til TV2 NEWS.

Men det handler ikke kun om, hvor man bor, hvis de øvrige forhold lever op til kravene.

"Der er mange ting, der spiller ind, så hvis man har en rigtig god kloakering, så behøver det sådan set ikke betyde noget, at man bor et lavere sted. Men hvis folk har rigtig mange skader, og er gengangere hver gang der er skybrud, så kan det tyde på, at der er noget galt med kloakeringen, og så skal præmien afspejle den forskel, der er i risiko," siger Torben Weis Garne.

Forbrugerrådet: Alle bør betale

Hos Forbrugerrådet mener formand Camilla Hersom, at den forhøjede regning ikke kun bør ramme de udsatte, men bør betales i fællesskab.

"Den her situation, hvor folk helt uforvarende har fået vand i deres boliger uden at kende risikoen og uden at kunne få oplysninger om risikoen, der må den regning, der skal betales i dag, være solidarisk og hvile på os alle sammen," siger hun.