Business

6 skattefradrag, vi glemmer

Kan du med god samvittighed sætte en streg over 2010? Har du for længst indtastet dine skatteoplysninger og husket at tjekke indberetningerne om din økonomi fra banken og arbejdsgiveren? Har du betalt evt. restskat?

Ellers kan det nås endnu. 10. juli udløber fristen for den udvidede selvangivelse, der primært gælder for selvstændigt erhvervsdrivende og for folk, der ejer en udlejningsejendom - fx forældre, der har gjort et såkaldt forældrekøb.

Men alle kan efter-indberette, hvis man opdager, at der er fejl i ens årsopgørelse. Og der er god grund til at tjekke efter en ekstra gang, mener skatteekspert Søren Bech fra revisionshuset PwC.

Her er fradragene, vi typisk glemmer

  • Befordringsfradrag
  • Fradrag for donationer
  • Fradrag for garantiprovision
  • Fradrag for børne- og hustrubidrag
  • Fradrag for tab på aktier og investeringsforeningsbeviser
  • Fradrag for ejendomsværdiskat

Kilde: PwC

"Når noget står sort på hvidt, tænker mange, at så er det nok også rigtigt, men erfaringen viser, at viser, at det godt kan betale sig at tjekke efter - der begås fejl overalt," siger Søren Bech til tv2.dk.

Samtidig er 1. juli fristen for frivillig betaling af restskat, og her er der penge at spare. Efter 1. juli stiger renten på det, du skylder i restskat nemlig fra 4,2 til 6,2 pct.

Det betyder, at hvis du har en restskat på fx 15.000 kroner, slipper du med en rentebetaling på 300 kroner frem til og med 1. juli, mens restskatten koster dig 930 kroner i rente, hvis du betaler dagen efter eller senere.

"Det er bare om at betale inden 1. juli - det kan i hvert fald ikke betale sig at lade være," siger Søren Bech.

Her er seks skattefradrag, som vi ofte glemmer:

1. Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag. Dit befordringsfradrag er ikke nødvendigvis fortrykt på årsopgørelsen.

Et godt tip er desuden ikke at beregne fradraget ud fra fugleflugtslinjen, men ud fra det faktiske antal kilometer, du kører. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads.

Hvis du bruger Krak eller Google som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Bruger du en anden vej til arbejde end den korteste, skal du derfor huske at opgive det faktiske antal kilometer, ellers snyder du dig selv.

2. Få fradrag for donationer

Hvis du samlet har indbetalt mere end 500 kroner til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke i din årsopgørelse,om organisationerne har indberettet beløbene til SKAT. Ellers kan du ikke få fradrag.

Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, som du har indbetalt bidragene til, for man kan ikke selv ændre dette felt på årsopgørelsen.

Det er derfor en god idé at gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.

Fra 2012 kan du også få fradrag for de første 500 kroner, idet bundgrænsen fjernes.

3. Har du lagt dit lån om i 2010?

I forbindelse med boligkøb eller ved omlægning af realkreditlån skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, og den kan trækkes fra i skat.

Bankerne har dog ikke pligt til at indberette garantiprovision til SKAT, som de fx gør med renter, så det er en rigtig god idé at tjekke efter, hvis du har omlagt lån eller købt bolig i 2010.

Der kan ifølge PwC hurtigt være et par tusinde kroner kroner at spare på skatten her.

4. Børne- og hustrubidrag

Børne- og hustrubidrag bliver alene indberettet til SKAT, hvis ordningen går via det offentlige, men rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og hustrubidrag.

Disse personer skal selv sørge for at fratrække bidraget i årsopgørelsen.

Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag desuden i visse tilfælde være fradragsberettigede.

Også disse bidrag skal indberettes, idet de kun fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning via det offentlige.

5. Tab på aktier

Husk at få fradrag for dine tab på aktier og investeringsforeningsbeviser.

I år er det ekstra vigtigt, at du husker at kontrollere, om SKAT har alle de nødvendige oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser.

Nye regler betyder nemlig, at du risikerer at miste fradragsretten på dine tab i fremtiden, hvis SKAT ikke har alle oplysninger om din nuværende beholdning af aktier og investeringsforeningsbeviser.

Tilsvarende regler kommer til at gælde for bl.a. obligationer med virkning fra indkomståret 2011.

6. Boligkøb - ejendomsværdiskat

Ved køb af fast ejendom skal der som udgangspunkt betales ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen. Men hvis indflytningen først sker senere skal der alene betales ejendomsværdiskat fra indflytningsdagen.

Det er derfor vigtigt at selvangive det tidspunkt, hvor indflytning reelt sker, således at du ikke kommer til at betale ejendomsværdiskat, mens I går og sætter den nye bolig i stand.