Business

Kig tomt ud i luften og undgå stress

At gøre ingenting er stort set umuligt for mange af os. Hvis der opstår en tidslomme, fylder vi den hurtigt op med gøremål. Det slider på helbredet på den lange bane, for mennesket er designet til jævnligt at synke ned i refleksion, siger erhvervspsykolog til nyhedsbrevet Finans, der udgives af Finansforbundet.

"Kunne du gå hjem, låse døren, slukke og lukke for al elektronisk underholdning, computer, telefon og mobil, og bare være i dit eget selskab? En hel weekend?".

De fleste svarer nej, når eksistens- og erhvervspsykolog Karen Schultz stiller dem spørgsmålet. Selv om de er stressede og i gang med at slide sig selv psykisk, virker tanken om ikke at foretage sig noget og være overladt til deres eget selskab så længe angstprovokerende:

"Flertallet er ude af træning med at gøre ingenting. De har ingen erfaring i, hvad det vil byde på, og forestiller sig, at det sikkert vil fremkalde melankoli eller tristhed og være en ubehagelig oplevelse".

Mennesker er genetiske stenere

Genetisk er vi imidlertid konstrueret til at stene igennem indimellem. Stenalderfolket havde tid til at stirre tomt ind i ilden, og i landbrugssamfundet havde man, trods sliddet, heller ikke svært ved at finde stunder til at glo huller i luften.

I dag er tiden til - og accepten af - ikke at foretage sig noget nærmest ikkeeksisterende. At spare tid er et argument, vi er meget lydhøre over for, og som bruges i mange sammenhænge - eksempelvis i forhold til netbank. Selv helt små tidsbesparelser optager sindene. Det er en nyhed, der skaber overskrifter, når Google introducerer en søgemaskine, der sparer brugerne for 2-5 sekunder per søgning.

"I dag handler det i vores del af verden om at være på og om det, vigør.De stille sysler er der ikke længere tid til, og de færreste kan finde ud af at gøre ingenting. Vi er hele tiden i gang og stormer i retning af alt, der er effektivt, men er til gengæld nølende med at bruge tid på at gøre noget positivt for os selv, hvis det ikke straks giver belønning. Et begreb som refleksion bliver trukket frem og studeret som et mærkeligt dyr og skyndsomt sat på hylden igen", siger Karen Schultz.

Du bliver bedre til at balancere

Men refleksion bør ikke være noget abstrakt for den enkelte, for alle har brug for den. Karen Schultz sætter lighedstegn mellem refleksion og at gøre ingenting eller stille sig selv i ro - og lover, at det er værd at bruge tid på. Det kan blandt andet forebygge psykisk nedslidning og gøre dig bedre til at balancere mellem det grænseløse arbejde og privatliv:

"Vi skal lære at respektere, at der ikke er en øjeblikkelig gevinst ved alting, og at tro på, at der er noget grundlæggende, som vi ikke kan ændre, ved den måde, vi er skabt på. Vi har behov for refleksion. Belønningen er glæden ved livet i al dets enkelthed, det er ikke så kompliceret. Refleksion er at lade lykken gro under sine fødder. At finde ud af, at man er tilfreds med det, man har", siger Karen Schultz, der er selvstændig med Karen-Schultz.dk, men for nylig har været igennem et længere sygdomsforløb og selv blev meget udfordret af at være tvunget til at gøre ingenting.

Afslapning i kalenderen

"Jeg blev fornærmet og krænket over at være ude af stand til at præstere. Sygdomsforløbet lærte mig mere om bare at være til stede. Hvis man øver sig på det, kan man forebygge stress og fornemmelsen af, at livet løber af med en. Det er nyttigt at kunne for alle mennesker, også af helt praktiske grunde, for før eller siden får vi alle brug for at kunne være i vores eget selskab og ikke foretage os noget - for eksempel når vi bliver tvunget til at sidde to timer og vente på andre i en eller anden situation. Så kan det jo ikke nytte, at man flipper fuldstændig ud over at være inaktiv".

Selv om refleksion stadig er et fremmedelement for mange, oplever Karen Schultz, at der er en bevægelse i retning af, at flere får forståelse for nødvendigheden af den:

"Nogle sætter ind i kalenderen, at lørdag klokken 16 og en time frem skal de gøre ingenting. Det er en måde at vænne sig til refleksion på, men det bedste er at kunne synke ned i dét ikke at skulle noget, uden hele tiden at have for øje at der er en afgrænset tid sat af til det - det skal udtømme sig selv, til man ikke gider mere".

Ikke nødvendigt at arbejde så meget

En del danskere har ufrivilligt fundet goderne ved refleksion i forbindelse med finanskrisen, mener psykologen:

"Mange har fået et wake up call i den forbindelse. Blandt andet kan jeg iagttage det blandt nogle af mine kolleger, der ligesom jeg selv arbejder på konsulentbasis. Tidligere styrtede mange rundt og fakturerede gerne 40 timer om ugen, men flere har hjulpet af omstændighederne fundet ud af, at det ikke er nødvendigt at arbejde så meget. Grådigheden er aftaget, og der er tegn i sol og måne på, at flere får øje på refleksion som dét, det er: En snusfornuftig måde at være god ved sig selv på."

Kilde: Nyhedsbrevet Finans