Husejere hænger på energi-regning

I 2050 kan Danmark klare sig uden fossile brændstoffer. I hvert fald hvis regeringens nye Energistrategi 2050 bliver ført ud i livet. En ny havvindmøllepark, mange flere vindmøller nær kysterne og stop for nye oliefyr skal realisere planen, som blev fremlagt torsdag.

Regeringen vil med planen opnå, at 33 procent af energiforbruget er dækket med vedvarende energi fra vindkraft, biomasse og biogas allerede i 2020.

Ifølge regeringen vil omstillingen af energiforsyningen ikke belaste den danske konkurrenceevne. Men husejerne vil derimod opleve stigninger i omkostningerne til varme og el. Ifølge udspillet er det stigninger, der kan blive mindre, hvis forbrugerne sparer på energien.

Det er ikke gratis

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) understreger, at omkostningerne til omstillingen skal ses i forhold til, at alt tyder på, at fossil energi bliver dyrere i de kommende år:

"Det er naturligvis ikke gratis at gennemføre massive investeringer i energieffektiviseringer og udbygning med vedvarende energi. Men alternativet er fortsat afhængighed af fossil energi, som efter alt at dømme vil blive dyrere og dyrere i fremtiden," siger Lykke Friis i en pressemeddelelse.

Frem mod 2020 skal udbygningen af havmøller på Kriegers Flak, kystnære møller og landmøller fordoble produktionen af vindkraft, så den i 2020 dækker 42 procent mod cirka 20 procent af elforbruget i dag.

oliefyr forsvinder

Olie- og gasfyr forsvinder gradvist i bygninger til fordel for andre opvarmningsformer.

Fra 2012 skal man ikke længere kunne installere olie- og naturgasfyr i nye bygninger, og fra 2017 vil installation af oliefyr i eksisterende bygninger blive forbudt.

Ifølge udspillet skal alle elmålere, der udskiftes fra 2015, erstattes af såkaldt intelligente elmålere. Det skal sikre, at strømmen bliver brugt, når den er billigst.

"Jeg ser nu frem til at drøfte oplægget med de politiske partier. Det er min ambition, at vi opnår et bredt forlig om energiudspillet, som kan fastlægge rammerne for den fremtidige energipolitik," lyder det fra Lykke Friis.

Men så snart materialet til udspillet var ude, var støttepartiet DF og oppositionen kritiske.

Kritik fra DF og SF

Hul i hovedet, mener DF. Alt for uambitiøst, lyder det fra SF. Begge er med i det nuværende energiforlig, som udløber i år.

"Jeg fornemmer, at selv en borgerlig regering lader sig trække foran venstrefløjens ideologiske ridt. Hver eneste gang, vi ser en olietank eller et stykke kul, så skal vi falde om med 40 i feber. Det er usagligt," siger Dansk Folkepartis energiordfører, Per Dalgaard.