Derfor ser vi ned på kloakrenseren

Selvom mange specialarbejdere - som for eksempel kloakrensere - tjener flere penge end de fleste, så indtager de langt fra en høj placering i samfundets status-barometer.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet, så handler det om, hvad der giver status, og hvad der ikke gør i den almindelige danskers øjne. Og her spiller en høj indkomst ingen rolle, hvis man befinder sig i den forkerte branche.

"Der er ingen direkte sammenhæng mellem penge og status, for en person kan sagtens tjene meget uden at have en høj status i samfundet. Man kan tage eksemplet med kloakrenseren, der kan tjene godt, men som har et arbejde, som de færreste misunder," siger Flemming Ibsen.

Der er ingen direkte sammenhæng mellem penge og status, for en person kan sagtens tjene meget uden at have en høj status i samfundet

Flemming Ibsen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

Skaber fordomme

Hvis et arbejde i den generelle befolkning anses for at være beskidt og ulækkert, så skaber det nemt fordomme hos flertallet. Det ender altså med at danskerne ser ned på en person, der rent faktisk kan tjene op mod 700.000 kroner årligt.

"Til gengæld er der en del skuespiller, musikere og digtere, der går rundt med høj status, selvom de næsten ingenting tjener. Mange af dem går endda på dagpenge i lange tider. Akademikere med en høj uddannelse vil også have en højere status, fordi deres uddannelse anerkendes og fordi de har magt," siger Flemming Ibsen og tilføjer:

"Det handler i bund og grund om, at have en kulturel kapital, og den har de højtuddannede i højere grad end specialarbejderne uden nævneværdig uddannelse."

Kassedamer i de nedre lag

Langt nede i hierarkiet befinder kassedamen sig i et af de nederste samfundslag. Der sidder hun fast uden mange muligheder for at stige i anseelse hos danskerne.

Selvom det er utroligt nyttigt, det hun laver, så har kassedamen en meget lav status, og det hænger sammen med den lave løn og den manglende uddannelse

Flemming Ibsen

"Selvom det er utroligt nyttigt, det hun laver, så har kassedamen en meget lav status, og det hænger sammen med den lave løn og den manglende uddannelse. Det er klart, at det giver mindre selvtillid og mindre selvværd for mange mennesker, hvis man ikke bliver anset for at være noget særligt i samfundet. Det kan virke selvforstærkende, og man kan komme til at føle sig utilstrækkelig, fordi man til sidst ikke føler, at man har noget at byde ind med," siger Flemming Ibsen.