Business

Alligevel ingen moms på private huse

Landets mange tusinde boligejere kan ånde lettet op. Der kommer ikke moms på privates salg af boliger.

Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) slår nemlig nu fast, at der ikke bliver nogen moms på privates salg af boliger, skriver dinepenge.dk

Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse, hvori det hedder, at 'I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakke 2.0 besluttede regeringen, at der skal moms på salg af fast ejendom fra 1. januar 2011. Men de nye regler gælder ikke for privatpersoners salg af deres bolig'.

"Det er ikke meningen, at almindelige danskere skal rammes af denne lov. Derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egen bolig," siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Ingen private rammes

I første omgang kom der ellers et udkast til en bekendtgørelse fra Skat, hvori der stod, at private personer, som bor på en grund over 1.400 kvm også skulle betale moms den dag, de sælger huset. Momsen skulle betales af den del af grunden, som er større end de 1.400 kvm.Men nu lyder der andre toner fra Troels Lund Poulsen. I pressemeddelsen skriver han, at reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed.

Uden moms

  • Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus
  • Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig.
  • Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt.

Skatteminister fremhæver nedenstående fast ejendom, der kan sælges uden moms:

  • Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus.
  • Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes private bolig.
  • Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt.

Vurderingssag

Hvis en privatperson ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms."Vi har haft en bekendtgørelse og vejledning i høring. I den forbindelse har der været en del misforståelser og spørgsmål, som vi nu er i gang med at kigge på," siger Troels Lund Poulsen.