Det booster karrieren at blive far

Når mænd får børn, kan det have en positiv indflydelse på karrieren. Det viser en rundspørge, TV2.dk har lavet blandt de største danske virksomheder.

Bleskift, babymos, manglende nattesøvn og barselsorlov. Næppe noget man normalt forestiller sig, chefen forbinder med en drømmemedarbejder. Men det forholder sig stik modsat.

HR-chefer i 12 af i alt 17 adspurgte virksomheder svarer, at det kan have en gavnlig effekt for mænds karriere, at de får børn. De resterende virksomheder svarer, at det ikke har nogen betydning.

"Jeg oplever tit at unge mænd, der bliver fædre, bliver mere effektive og målrettede på en positiv måde omkring de dagsordener, de har på deres arbejde. Fædrene vænner sig til, at der er noget, de skal nå på jobbet - og at der derefter er noget andet, de skal hjem og nå, som også er vigtigt. Derfor når de unge forældre ofte mere på kortere tid", siger Hanne Blume og uddyber:

Hele den relation, der er mellem far og barn gør, at fædre er nødt til at være mere fleksible, indlevende og tilsidesætte egne behov

Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen

"Mænds karakter ændrer sig lidt, når de får børn. Mange af de fremadstormende unge karriereløver bliver lidt mere runde og indfølende. De får slebet de værste kanter af, og træder ofte i karakter på en mere moden måde", siger HR-direktør i DONG Energy Hanne Blume.

Hos forsikringskoncernen TrygVesta, opfordrer de ligefrem medarbejderne til at tage børneorlov, for på den måde at tilegne sig nogle af de kompetencer, det kan give at blive far.

TrygVesta: Giver holistisk tilgang

"Vi opfordrer mændene til at tage børneorlov. Det giver dem ofte en mere holistisk tilgang til livet. I stedet for at medarbejderne udelukkende specialiserer sig i en faglig disciplin og måske ser verden med skyklapper på, så tror vi, de bliver bedre ledere af at få de erfaringer, det giver at blive far" siger HR-chef i TrygVesta Bo Romme.

Mændene bliver mere ansvarlige og empatiske, og det siger også noget om, hvordan de samarbejder med andre

Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen

Han oplever, at det især kan gavne de medarbejdere, der gerne vil være ledere.

"Vi mener generelt, det har en positiv indvirkning på vores mandlige medarbejdere, når de bliver fædre, og i særdeleshed på de medarbejdere, der ønsker at gå ledervejen", siger han.

Ekspert: Det er sket en holdningsændring

Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen mener, der er sket en ændring af holdningerne til faderskabet i de store danske virksomheder.

"Der er sket en holdningsændring i virksomhederne inden for de seneste fem til seks år. Når virksomhederne nu siger, at det kan være positivt for karrieren at blive far, så er det fordi, de kan se en gavnlig effekt hos de unge mænd, når de går ind og tager ansvar for et andet menneske. Mændene bliver mere ansvarlige og empatiske, og det siger også noget om, hvordan de samarbejder med andre, og om de kan indgå i et team på arbejdspladsen," forklarer erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen.

De vænner sig til, at der er noget, de skal nå på jobbet - og at der derefter er noget andet, de skal hjem og nå, som også er vigtigt

HR_direktør i Dong Energy, Hanne Blume

Lederevnerne bliver skærpet

Ligesom i TrygVesta peger hun på, at lederevnerne bliver opdyrket og skærpet hos mænd, der bliver fædre.

"Hele den relation, der er mellem far og barn gør, at fædre er nødt til at være mere fleksible, indlevende og tilsidesætte egne behov. Virksomhederne kan se, at de unge mænd bliver bedre ledere, når de bliver fædre, fordi de får udviklet deres menneskekundskab og deres omgang med det uforudsigelige, som ledelse også handler om", siger Kit Sanne Nielsen.