Huskøberne er tilbage i provinsbyerne

Huskøberne er tilbage i de fem store byer i Danmark - Aalborg, Odense, Esbjerg, Århus og København. Også lejligheder stiger i pris.

Priserne på huse er steget med 1,1 procent på landsplan over den seneste måned, når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit.

Det viser Homes og Danske Banks husprisindeks for november.

"En stor del af den stigende pristendens kan forklares med, at der bliver handlet flere huse i særligt Storkøbenhavn og Århus - og i stigende grad også i Aalborg, Odense og Esbjerg, hvor husenes gennemsnitspris er højere end landsgennemsnittet", siger kommunikationskonsulent hos Home, Michael Dalsager.

Vær varsom med at tolke

Generelt kan statistikken være svingende fra måned til måned. Derfor skal man være varsom med at tolke entydigt på udsving fra måned til måned, men mere se på den langsigtede udvikling i perioden", påpeger Danske Bank.

Tendensen er, at huspriserne har været stigende siden maj måned i år, og priserne er steget samlet set 6,8 procent siden da.

En stor del af den stigende pristendens kan forklares med, at der bliver handlet flere huse i særligt Storkøbenhavn og Århus

Michael Dalsager, kommunikationskonsulent hos Home

Det er en markant stigning, og en del af stigningen kan forklares med, at der er blevet handlet relativt flere huse i de dyre områder i perioden.

Danskerne køber højere kvalitet

Samtidig er der en tendens til, at den almindelige huskøber har udnyttet de relativt lavere huspriser til at handle boliger af en højere kvalitet end tidligere, skriver Danske Bank og Home.

Det ændrer dog ikke ved, at maj måned ifølge Danske Bank markerede den foreløbige bund på boligmarkedet med et samlet prisfald på 14,6 procent siden toppen.

Med de seneste prisstigninger er dette fald nu reduceret til 8,8 procent. Det svarer til, at et almindeligt parcelhus på 140 kvadratmeter i dag koster knap 1,97 millioner kroner.

Skete først i Århus og København

Alt i alt har villasalget i storbyerne rettet sig markant i løbet af 2009 - og det skete først i Storkøbenhavn, dele af Nordsjælland og i Århus.

I Nordjylland skiller Aalborg sig markant ud fra resten af Nordjylland. I Syddanmark er salget i Esbjerg på højde med tidligere år. Og på Fyn er det Odense, der ligger lunest på markedet. Forklaringen er i høj grad, at det er sælgerne i de største byer, der har været hurtigst til at tilpasse sig markedet - og dermed skabe grobund for flere handler.

Også ejerlejligheder stiger i pris

Ifølge homes og Danske Banks ejerlejlighedsprisindeks ligger salgspriserne i november 2,4 procent højere i Region Hovedstaden og 2,8 procent højere i Region Midtjylland i forhold til oktober, når man måler som et tremåneders glidende gennemsnit.

Lejlighedsmarkedet har gennem året oplevet fremgang i hovedstaden og i Århus. For lejligheder er det toværelses, der er størst efterspørgsel på lige nu i de fleste storbyer. Lejlighedspriserne har haft stigende tendens i både Århus og i Hovedstaden de seneste måneder.

Samlet set er priserne på ejerlejligheder steget med 6,2 procent siden den foreløbige bund i april.

Det betyder, at en typisk lejlighed på 80 kvadratmeter er steget godt 103.000 kroner i pris siden april måned og nu koster knap 1.777.000 kroner. Der er dog fortsat tale om et stort fald siden toppen i september 2006, hvor en lejlighed på 80 kvadratmeter kostede hele 2.600.000 kroner.