Business

Rige danskere sviner mest

De rigeste i Danmark udleder dobbelt så meget CO2 som de fattigste. Men de fattigste bruger mere end det dobbelte af indkomsten på energi i forhold til de rige.

Jo mere du tjener, jo mere CO2 udleder du.

Faktisk viser en undersøgelse, at den rigeste femtedel af befolkningen udleder dobbelt så meget CO2 som den fattigste femtedel, skriver Ugebrevet A4.

Mens en familie i den fattigste femtedel af befolkningen i gennemsnit udleder på 3,3 ton CO2 årligt, udleder en familie i den rigeste femtedel af befolkningen 6,3 ton.

Rammer ikke de riges økonomi

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der har lavet regnestykket på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

De rigeste bruger i gennemsnit 26.500 kroner årligt på el, varme, benzin og diesel, hvilket er dobbelt så meget som den fattigste femtedel af befolkningen, men merforbruget rammer ikke privatøkonomien de rigeste så hårdt som de fattigste.

Den rigestes femtedel af befolkningens energiforbrug svarer til 6,5 procent af familiernes disponible indkomst, mens de fattigste må afsætte 14 procent af indkomsten til at betale for forbruget.

Socialt skævt

"Energiforbruget er socialt meget skævt fordelt. Og tilmed er det dem, der sviner mest, som bruger den mindste del af deres disponible indkomst på energi", konkluderer chefanalytiker i AE, Jonas Schytz Juul.

Det betyder, at det er svært at regulere danskernes private energiforbrug og dermed begrænse CO2- udslippet med energiafgifter, mener man i AE.