Business

Her er danskernes gennemsnitsløn

263 kroner. Det var den gennemsnitlige timeløn for en dansker ansat i det private erhvervsliv i 2008. Offentligt ansatte tjente i gennemsnit 239 kroner i timen.

Der er store penge at hente i at være ekstra kvalificeret til jobbet.

Timelønnen omfatter:

- Lønnen

- Genetillæg

- personalegoder

- Betaling i forbindelse med ferie- og søgnehelligdage

- Fravær mv.

- Pension

- Betalte overtimer

Timelønnen er eksklusive:

- Ferietimer

- Fritimer på skæve helligdage og fraværstimer på grund af sygdom

Kilde: Danmarks Statistik

Ansatte i den private sektor, der havde et ekstra højt kvalifikationsniveau, tjente knap 90 kroner mere i timen end gennemsnittet af de privatansatte i 2008.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Høje kvalifikationer betaler sig

Gennemsnitslønnen for en privatansat dansker var nemlig 262,80 kroner sidste år.

Men for ansatte med et højt kvalifikationsniveau var timelønnen 351,18 kroner.

Altså en forskel på 88,38 kroner i hver eneste arbejdstime.

Mindre festligt i det kommunale

For ansatte i det offentlige er det lidt mindre festligt at kigge på lønsedlen.

Her ligger den gennemsnitlige timeløn nemlig på 239,41 kroner.

Ansatte med et højt kvalifikationsniveau hev dog i gennemsnit en timeløn hjem på 301,02 kroner. Der er dermed en ekstra sum på 61,61 kroner at hente med et højt kvalifikationsniveau.

Mænd tjener mere end kvinder

Når man kigger på lønnen for mænd og kvinder i såvel det private som det offentlige, er tendensen tydelig.

Mænd tjener mere end kvinder Mænd i såvel det private som i det offentlige tjener mere end kvinder.

Mændene i det private tjener i gennemsnit 277,08 kroner per time, mens kvinderne tjener 235,85 kroner.

I det offentlige hiver mændene 265 kroner hjem per arbejdet time, mens kvinderne snupper 231 kroner i timen.

Svært at genkende timelønnen på lønsedlen?

Hvis du synes, tallene ser høje ud i forhold til din egen løn, er det ikke så mærkeligt.

Danmarks Statistiks opgørelse af timelønninger tager nemlig udgangspunkt i 'præsterede timer'. Det betyder, at timelønnen bliver højere des flere sygedage du har.

Det skyldes, at mange danskere er månedlønnede, og dermed er den samlede løn ikke afhængig af, hvor mange sygedage, man har. Des flere sygedage, des højere bliver timelønnen derfor.

Som beskrevet i faktaboksen ovenfor, tæller flere indtægter end blot lønnen med i timelønnen. Også derfor kan det være problematisk at sammenligne én eventuelt timeløn på lønsedlen med de netop offentliggjorte tal.