Jyske Bank: Stævnes af hedgefond-investorer

KØBENHAVN (Direkt) Jyske Bank har modtaget et udkast til en stævning fra Foreningen af Investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet.

Påstanden lyder på, at Jyske Bank er erstatningsansvarlig over for de investorer, der har tegnet andele Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer, fordi bankens rådgivning i forbindelse med erhvervelse af andele i afdelingen skulle have været vildledende og mangelfulde.

Jyske Bank er medtaget som sagsøgt i udkastet sammen med Hedgeforeningen Jyske Invest og bestyrelsen herfra. Sagen søges af investorforeningen som et gruppesøgsmål. Efter Jyske Banks egen opfattelse er det usikkert, om dette er muligt, bemærker banken i meddelelsen.

Stævningsudkastet indeholder ikke en opgørelse af det beløb, som sagsøgerne mener at kunne kræve af de sagsøgte, fordi det endnu er uklart, hvor mange investorer der tilmelder sig gruppesøgsmålet.

- Jyske Bank mener ikke, at banken skulle have ydet mangelfuld endsige vildledende rådgivning, som det er gjort gældende i stævningsudkastet, og Jyske Bank forventer ikke, hvis sagen mod forventning måtte blive gennemført som et gruppesøgsmål mod banken, at de investorer, der måtte tilmelde sig et sådant eventuelt søgsmål, vil få medhold i et betalingskrav mod banken, skriver Jyske Bank i meddelelsen.