GUIDE: Skriv det perfekte CV

Hver eneste dag ryger kvalificerede ansøgere direkte i afslagsbunken, til de job, de har søgt. Årsag: CV'et var uklart eller som oftest alt for beskedent. Herunder kan du se, hvordan du skærper dine chancer for at netop du bliver kaldt til jobsamtale.

Se på dit CV med et forretningsmæssigt syn. På den måde er det muligt at komme ud over den beskedenhed, der let får de fleste til ubevidst at undersælge sig selv i den "personlige brochure", som et CV netop skal være.

Og selvom det for dig kan virke indlysende, hvordan dit CV skal udfyldes, er det en tidskrævende og vanskelig proces. Især fordi et CV ofte læses af en person ansat i virksomhedernes HR-afdelinger - dermed skal CV'et altså kunne læses af en person med helt andre forudsætninger end dig, og samtidig give et fyldestgørende indtryk af dig.

I et dårligt CV skal den, der læser det ofte selv lede efter, om ansøgeren har de rette kompetencer. Der er dermed unødig stor risiko for, at ende i afslagsbunken på trods af, at du har kvalifikationerne til jobbet.

Nyt job

TEMA: NYT ARBEJDE

Finans.tv2.dk kører i denne og i næste weekend et tema, der guider dig igennem jobjunglen.

LØRDAG beskriver vi, hvordan du optimerer dit CV og giver dig ekstra gode råd til, hvordan netop dit CV fremstår professionelt og let forståeligt.

SØNDAG giver vi dig gode råd til fem faser, som jobsøgende normalt skal igennem, inden jobbet er i hus.

Finans.tv2.dk guider dig herunder, i samarbejde med konsulent i jobcard.dk, Gitte Schramm, frem til det perfekte CV.

1: Sådan skriver du om dine job

Prøv at skrive om de enkelte job, du har haft, og om deres indhold, som skulle du forklare det til en helt udenforstående.

I første omgang er det lige meget, hvordan det er formuleret. Det vigtigste er, at du får sat ord på indholdet i dine job.

For når man sætter ord på de enkelte job og arbejdsopgaver må mange konstatere, at de i deres hidtidige karriere har langt mere erfaring og flere kompetencer, end de tidligere har været bevidst om. Dette kan alene resultere i en helt ny selvopfattelse og selvtillid.

De gode råd:

  • Titler er relative. Beskriv derfor dine arbejdsopgaver kort og præcist
  • Understreg dine kompetencer ved at beskrive de opnåede resultater i de enkelte job
  • Fremhæv de relevante kompetencer i forhold til dit fremtidige jobmål

2: Rediger dit CV:

Når den første skriveproces er færdig, går du i gang med redigeringen.

Når du redigerer indholdet af dine forskellige job er det vigtigt, at du starter med dit nuværende job, og derefter de seneste. Et CV skal skrives i omvendt kronologisk rækkefølge.

De seneste job må gerne fylde meget så længe indholdet er relevant og velstruktureret. Jo længere tid et job ligger tilbage, des mindre bør det fylde.

De job, du bestred i 90'erne eller tidligere skal ikke fylde meget udover de mest relevante ting i forhold til det job, du søger nu. Siden da vil du formentlig have udviklet dig meget såvel fagligt som menneskeligt. Dit CV bør afspejle dit aktuelle faglige niveau.

De gode råd:

  • Nedton de oplysninger, der er uden relevans for netop det job, du søger nu
  • Jo længere tid dine job ligger tilbage, des mindre skal de fylde i dit CV

3: Sproget:

I redigeringsfasen skal du også kigge nærmere på dit sprog. Skriv i et sprog, som indeholder korte, præcise og fyldestgørende formuleringer.

Det gode råd:

  • Brug et sprog, som passer til dig som type

4: Korrektur:

Læs korrektur! Rod og sjuskefejl er den direkte årsag til, at mange CV'er ender direkte i modtagernes papirkurve.

Det gode råd:

  • Mange er blinde for egne fejl. Derfor kan det anbefales at få en uvildig, som er god til grammatik og stavning, til at læse det igennem

5: Grafik og opsætning

Nu er du så klar til at arbejde med opsætning og grafik. Og dit CV må gerne fylde flere sider, så længe indholdet er relevant og overskueligt.

  • Brug gerne god tid på grafik og opsætning. Det giver et godt helhedsindtryk, at det er i orden

Se flere råd ved at klikke på linket til højre.

Guiden er udarbejdet i samarbejde med Gitte Schramm, der er ansvarlig for rådgivningsvirksomheden jobcard.dk