Business

Verdensmestre i etik, men få kvindelige ledere

C20-selskaberne Novo Nordisk og Novozymes er blevet kåret som nogle af verdens bedste virksomheder til at demonstrere etiks lederskab. Men manglen på kvinder i ledelsen er stor.

Novo Nordisk og Novozymes er blevet kåret som verdensmestre i etik, viser undersøgelse blandt 10.000 internationale virksomheder foretaget af den amerikanske tænketank, Ethisphere.

"Begge selskaber har forandret tilgangen til CSR herhjemme og har fået det forankret i ledelsen, så de kan den dag i dag demonstrere et lederskab på virksomhedens samfundsansvar eller etik, som amerikanerne kalder det, siger Sune Thorsen, direktør i Global CSR, til TV2 Finans.

CSR - Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility(CSR) er en form for selvregulering integreret i forretningsmodellen.

Ideelt skal CSR-politikken helst fungere som en indbygget, selvregulerende mekanisme, hvor forretningen kan styre og sikre overholdelse af loven, etiske standarder og internationale normer.

Kilde: Wikipedia

Blandt andet var Novo Nordisk den første virksomhed i verden, der forpligtede sig til at efterleve menneskerettighederne og retten til sundhed. På det område ville de bidrage til bæredygtig udvikling, oplyser Sune Thorsen, der selv har rådgivet både Novo og Novozymes, når det drejer sig om CSR.

Novozymes har igennem længere tid formået at holde en høj etisk standard, på et langt højere niveau end hos konkurrenterne i biotek-industrien.

Mangel på kvinder

Men et dilemma, som begge virksomheder står overfor på lagt sigt, er antallet af kvinder i ledelsen.

"Der er for få kvinder i ledelsen. Det er en langsigtet prioritering, men mange virksomheder sidder med en noget mere kortsigtet plan, siger Sune Thorsen.

I Novozymes har diversitet igennem en årrække været i fokus, blandt andet er der fokus på at rekruttere flere kvinder til ledelsen, men det er ikke ligetil.

"Det er en stor udfordring og en hård nød at knække. I mange år har der været fokus på at få flere kvindelige ledere i de højeste ledelseslag i virksomheden, siger Nickie Spile, direktør for Stakeholder Relations Europa i Novozymes til finans.tv2.dk.

Men tendensen er, at jo længere man kommer op i hierarkiet, desto færre kvinder er der at finde i afdelingerne. Og på direktionsgangen hos Novozymes er der ikke en eneste kvinde.

Der bliver ansat lige mange mænd og kvinder, når der er skal ansættes folk på afdelingsniveau. På trinnet over, det såkaldte afdelingslederniveau, er der stadig lige mange kvinder og mænd. På det næst chefsniveau hedder mand/kvinde-fordelingen cirka 60-40.

På vice president-niveau ser det endnu tyndere ud - set ud fra et kvindeligt perspektiv. Og hverken i direktionen eller bestyrelsen er der kvinder repræsenteret.

Hos Novo Nordisk er der 2 kvinder i bestyrelsen: Pamela J. Kirby og medarbejderrepræsentant Anne Marie Kverneland. I direktionen sidder der én kvinde, Lise Kingo.