LO: Forslag er en ren nitte

LO-lønmodtagerne trak nitten i Skattekommissionens lotteri. Forslaget giver mere ulighed og virker skadeligt for det danske arbejdsmarked, siger LO.

LO er kritisk over for Skattekommissionens netop offentliggjorte forslag. Fordelingen er skæv, og de afledte effekter på arbejdsmarkedet kan blive meget uhensigtsmæssige.

"Linjen i skattekommissionens forslag er, at de rigeste får massive skattelettelser, mens de lavtlønnede får en lang næse. Det duer ikke", siger LO-formand Harald Børsting.

Men samlet set vender LO tommelfingeren nedad: Dette forslag er en ren nitte for LO-lønmodtagerne

Formand for LO, Harald Børsting

Skattekommissionen bruger en masse penge på generelt at sænke skattesatserne. LO foretrækker, at man i stedet fokuserer på at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

"Hvis man sænker satsen på topskat, giver man de allerrigeste de største skattelettelser. Det er usolidarisk. Vi vil hellere prioritere at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. På den måde fastholder man, at de rige stadig skal betale mest i skat, samtidig med at store grupper af lønmodtagere får en skattelettelse, der kan mærkes", siger LO's formand.

Samtidig indeholder Skattekommissionens forslag elementer, der er direkte skadelige for det danske arbejdsmarked, mener Harald Børsting.

Hvis man sænker satsen på topskat, giver man de allerrigeste de største skattelettelser. Det er usolidarisk. Vi vil hellere prioritere at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat. På den måde fastholder man, at de rige stadig skal betale mest i skat

Formand for LO, Harald Børsting

"En reduktion af de ligningsmæssige fradrag - først og fremmest fradraget for a-kasse, fagforeningskontingent og befordring - vil undergrave fleksibiliteten og mobiliteten på det danske arbejdsmarked. Det virker ikke gennemtænkt i lyset af den økonomiske krise, og de enorme udfordringer, som arbejdsmarkedet står overfor", påpeger han.

LO anerkender dog også, at Skattekommissionen har fremlagt et udspil, der i udgangspunktet er fuldt finansieret. Det er vigtigt for fremtidens velfærd, at der ikke gives ufinansierede skattelettelser. LO er ligeledes enig i kommissionens forslag om at beskatte forurening, fryns og frås.

"For eksempel er det helt rigtigt at gøre op med fradrag for fryns, såsom sundhedsforsikringer, medarbejderobligationer og loft over pensionsindbetalinger. Men samlet set vender LO tommelfingeren nedad: Dette forslag er en ren nitte for LO-lønmodtagerne", lyder det fra Harald Børsting.