Koch: Reform sender boligpriser ned

Ejerboligerne vil falde med 3-4 procent i værdi de kommende år som følge af Skattekommissionens forslag til en skattereform.

Det vurderer Skattekommissionen i sit forslag til skattereform, der blandt andet reducerer rentefradraget fra 33 til 25 procent. Men først fra 2012 til 2015.

"Frem mod 2015 vil boligejerne imidlertid efterhånden - alt andet lige - få et kapitaltab på boligerne som følge af reformen. Tabet skønnes med en vis usikkerhed til at være i størrelsesordenen 3-4 procent

Det svarer til prisstigningerne i et til to år i en "normal situation", står der i rapporten.

Kommissionen regner med, at reformen samtidig vil øge husholdningernes disponible indkomster med cirka 16 milliarder kroner.

"Alt i alt er det en meget nænsom indfasning af rentefradraget", siger Skattekommissionens formand, Carsten Koch.