FAKTA: Skattereformen i korte træk

Det skal kunne betale sig at arbejde ekstra. Skattekommissionen præsenterede mandag sit forslag til en skattereform, der skal afbøde effekterne af en stigende ældrebyrde og faldende olieindtægter fra Nordsøen. Her er skattereformen i hovedtræk:

Skattekommissionen foreslår, at skatten sænkes med 35 milliarder kroner:

 • 20 mia. kr. anvendes til lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag.
 • 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat.
 • 3 mia. kr. anvendes til en ny "grøn check" og højere personfradrag (kompensation for nye grønne afgifter)

Skattelettelserne skal ifølge kommissionen finansieres således:

 • 8 mia. kr. kommer fra grønne afgifter, salg af CO2-kvoter mv.
 • 7 mia. kr. kommer fra færre særordninger og mindre støtte til erhvervslivet.
 • 20 mia. kr. kommer fra bredere skattegrundlag mv. (bl.a. lavere fradrag. Ændringerne af rentefradraget indfases dog først gradvist fra 2012 til 2015)

Skattereformen vil ifølge Skattekommissionen betyde, at:

 • Det samlede arbejdsudbud øges svarende til ca. 24.000 fuldtidsbeskæftigede.
 • De offentlige finanser styrkes med 7 mia. kr. Det svarer til halvdelen af hullet i de offentlige finanser, der opstĂĄr pĂĄ grund af flere ældre, faldende olieindtægter mv.
 • Den samlede velstand kan blive 30-40 mia. kr. højere end ellers.
 • Udledningen af drivhusgasser reduceres med ca. 1,9 mio. tons, energiforbruget falder med 1,3 pct. og udvaskningen af kvælstof mindskes med 30 mio. kg.

Skattereformen gør ifølge Skattekommissionen mere attraktivt at yde en ekstra indsats:

 • For næsten 40 pct. af de fuldtidsbeskæftigede vil gevinsten ved at arbejde lidt mere øges med mere end 20 pct. For mellem- og topskatteydere, der har en indkomst lige over topskattegrænsen, øges gevinsten med 55 pct.
 • Antallet af personer med meget lille gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst (under 1.000 om mĂĄneden) falder med 6 pct.