Business

Mænd tjener langt mere end kvinder

Der er stadig store forskelle på, hvad mænd og kvinder tjener. En undersøgelse fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, viser, at forskellen i løn stort set ikke har ændret sig fra 1997-2006.

Sammenfattende er løngabet stabilt og ligger i gennemsnit mellem 17 og 21 procent i plus til mændene.

"I stedet for at løngabet er ved at lukke til og blive mindre, så er det næsten på vej den anden vej. Og 17-21 procent er jo beskæmmende i et samfund som det danske," siger LO's næstformand, Lizette Risgaard, til Ritzau.

Rapporten viser, at lønforskellen fortsat findes på trods af, at kvinderne efterhånden har overhalet mændene i forhold til uddannelseslængde og næsten har indhentet mændene i forhold til erhvervserfaring.

Det er fuldstændigt vanvittigt, at løngabet ligner sig selv

Lizette Risgaard

"I dag er vi i den historiske situation, at kvinders uddannelsesniveau er højere end mænds, og deres erhvervserfaring er stort set den samme. Derfor kan man sige, at det er fuldstændigt vanvittigt, at løngabet ligner sig selv," siger Lizette Risgaard.

Forskelle i ansættelsen

75 procent af de ansatte i den kommunale sektor er kvinder, mens cirka 60 procent af de ansatte i den private sektor er mænd. Og løndannelsen i den private og den offentlige sektor er meget forskellig. Også på brancheniveau er der store forskelle. For hele arbejdsmarkedet kan omkring en tredjedel af lønforskellen forklares ved, at kvinder og mænd fordeler sig forskelligt på sektor og branche.

Så håber jeg meget på, at mændene snart vågner op og siger: Jeg kan ikke acceptere, at min kone, kæreste eller gode kammerat skal gå for en løn, som ligger så meget under det, som kollegaen får på arbejdspladsen

Lizette Risgaard

Samtidig bliver flere mænd ledere og får derfor mere i løn, og det er også en af årsagerne til forskellen. Generelt har fordelingen på arbejdsfunktioner stor betydning for løngabet - cirka en tredjedel af løngabet kan forklares ved, at kvinder og mænd arbejder i forskellige funktioner.

"Ud over den lønkommission, der er nedsat og ikke kan komme udenom det her, så håber jeg meget på, at mændene rimeligt snart vågner op og siger: Jeg kan ikke acceptere, at min kone, kæreste eller gode kammerat skal gå for en løn, som ligger så meget under det, som kollegaen får på arbejdspladsen," påpeger Lizette Risgaard.

Regeringen og fagbevægelsen blev i oktober enige om at nedsætte en lønkommission. Kommissionen skal komme med en endelig rapport til maj 2010. Ifølge finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) er opgaven at skabe klarhed om løndannelsen.

SFI's undersøgelse, der offentliggøres tirsdag, er bestilt og finansieret af Beskæftigelsesministeriet.