Business

Banker på pengejagt i virksomheder

Bankerne har nu så store likviditetsproblemer, at de tigger virksomhederne om at holde igen med udbyttebetalinger og aktietilbagekøb og i stedet nedbringe gæld, så bankerne kan lette deres likviditetsknibe, erfarer Dagbladet Børsen.

Samtidig er der generel udsigt til en mere konservativ tilgang til gæld fremover, vurderer analysechefer.

Presset på bankerne for at skaffe likviditet har ifølge en finansdirektør i en større dansk virksomhed gjort, at banker med skærpet blik ser låneaftaler igennem på udkig efter kontanter. Bankerne sætter tommelskruer på de virksomheder, hvor renteudgifterne nu udgør en meget stor del af driftsindtjeningen.

"Stort set alle selskaber, hvor renteudgifterne er så høje, at de tegner sig for 75 pct. eller mere af EBITDA (resultat før finansposter, skat, af- og nedskrivninger, red.), får besked på af bankerne, at de kan glemme alt om udbyttebetaling og aktietilbagekøb, fordi bankerne vil have nedbragt gælden, siger en velinformeret kilde til Børsen onsdag.

En lang række virksomheder har i løbet af den seneste uge trukket deres kassekreditter i bund for at komme anmodninger fra banken om at reducere eller lukke kreditten i forkøbet. Det har til gengæld medvirket til en forværring af likviditetssituationen for bankerne. Bankernes tilbageholdenhed med at give nye lånetilsagn og den kraftigt forhøjede pris på penge vil muligvis få virksomhederne til at ruge længere på egne pengekasser, skriver Børsen.