Business

Aamunds formue styrtdykker

Millionerne forsvinder med hast ud af biotekinvestoren Asger Aamundslommer, skriver dagbladet Børsen.

I 2008 er værdien af hans ejerandele i Neurosearch og Bavarian Nordic

næsten halveret. Efter et tab på 270 millioner kroner er beholdningen nu omkring

325 mio. kr. værd. Det kommer oveni et værditab på knap 355 mio. kr. i

2007.

"De tab, som jeg registrerer, er dem jeg ville have, hvis det var kontante tab, så jeg har ikke noget problem med det, for jeg ved jo, at realiseringsværdien af aktierne i de to virksomheder er meget højere. Derfor er det bare sådan noget, der sker," siger Asger Aamund til Børsen.

  • En del af investeringen i de to biotekselskaber har han lånefinansieret,
  • blandt andet i forbindelse med aktieudvidelsen på trekvart milliard i
  • Neurosearch i 2007.

Ud over tabet på aktiebeholdningen skal Asger Aamund forrente en gæld i sit personlige selskab AJ Aamund på knap 200 mio. kr., men han regner ikke med, at bankerne render ham på døren for at få sine penge, selv om krisen på finansmarkederne stadig raser, skriver Børsen.