Business

Nordane Shipping anker dom

Nordane Shipping anker en dom, hvor Retten i Svendborg fandt rederiet skyldig i overtrædelse af lov om sikkerhed til søs, i forbindelse med Stevns Powers forlis ud for Nigerias kyst i 2003. 11 sømænd omkom ved forliset.

Det bliver nu Østre Landsret, der skal tage stilling til, om Svendborg-rederiet Nordane Shipping bærer medansvar for "Stevns Power"s dødsforlis 19. oktober 2003 ud for Nigerias kyst. Det skriver fyens.dk.

Skibsreder Niels Højlund har i samråd med sin advokat besluttet at anke dommen fra Retten i Svendborg. Han finder ikke, at Nordane Shipping bærer ansvar for dødsulykken i 2003.

- Ja, vi har besluttet at anke. Skibsreder Niels Højlund og jeg har ikke haft mulighed for at evaluere dommen sammen, men for ikke at overskride tidsfristen anker vi for en sikkerheds skyld, siger Niels Højlunds advokat, Morten Ligaard.

Ulykken skete, mens Stevns Power var i færd med at flytte et af de tyve tons tunge kæmpeankre fra rørlægningsfartøjet Castoro Otto.

Tilsyneladende opstod ulykken, fordi Stevns Power sejlede med for høj hastighed samtidig med, at ankerwiren fra Castoro Otto blev trukket for hurtigt ind. Så kom der vand på dækket, og skibet gik til bunds.

- Det er ikke bødestørrelsen på 50.000 kroner, der er afgørende, men principperne bag dommen, siger advokat Morten Ligaard.

For dommen slog nemlig fast, at rederiet havde undladt at planlægge og formalisere sikkerhedsarbejdet tilstrækkeligt på Stevns Power.