Business

Lige mange på overførselsindkomst

Trods rekordlav arbejdsløshed og stor efterspørgsel på endnu flere hænder hos de danske virksomheder er antallet af danskere på overførselsindkomst stort set uændret. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sidste år modtog 42 procent af danskerne mellem 18 og 66 år penge fra det offentlige i en kortere eller længere periode, hvilket er stort set uændret sammenlignet med 2004.

Også antallet af personer, der har været på overførselsindkomst hele året er uændret i forhold til sidste år. Helårsmodtagerne udgør stadig 25 procent af gruppen af 18 til 66-årige danskere.

Samlet set modtog 2,2 millioner personer én eller flere indkomsterstattende ydelser gennem kortere eller længere tid, mens det gennemsnitlige antal helårsmodtagere uændret er beregnet til 1,6 millioner personer.

Antallet af arbejdsløse dagpengemodtagere er faldet med 32.000 personer eller 10 procetn i forhold til 2004, mens modtagere af ledighedsydelse er steget med 3.000 personer svarende til 24 procent. Der er i alt 15.000 personer med ledighedsydelse.