Business

Firma-død hærger Danmark

Fra 2001 til 2003 er Danmark blevet fattigere på virksomheder. Målt på nettotal mistede landet 2.000 firmaer i den periode. Det viser en helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Tilbage i 2001 fødtes 30.000 nye mens hele 32.000 virksomheder ophørte med at eksistere - og samme nedadgående tendens gjorde sig gældende i de efterfølgende to år.

Og noget tyder da også på, at det er blevet sværere at overleve som virksomhed - i hvert fald hvis man er en nystartet af slagsen. Kun 70 procent af alle de 2001-nystartede var stadig i live året efter. Endnu et år senere var der reelt kun 59 procent tilbage.

Firmaer inden for finansiering og forretningsservice tegner sig for en tilvækst, mens alle andre forretningsområder er gået tilbage i antal virksomheder.