P-piller under mistanke

16x9

443.673 danske kvinder tog p_piller i 2006. Flere af dem kan uvidende have bragt deres liv og helbred i fare

443.673 danske kvinder tog p-piller i 2006. Flere af dem kan uvidende have bragt deres liv og helbred i fare. P-pillen Yasmin, som bliver solgt på det danske marked, er nemlig kommet under mistanke for at give mange piger alvorlige bivirkninger - heriblandt blodpropper

Af Sofie Sparre og Nils Giversen

P-pillen Yasmin kom på markedet i Danmark i 2001. Siden er der solgt knap 10 million pakker piller. På knap 11 % af pakkerne stod der Yasmin.

I samme periode har læger indberettet sager, hvor de mistænker en p-pille for at være skyld i bivirkninger.

Hvis Yasmins andel af de indberettede bivirkninger skulle svare til Yasmin andel af markedet, burde andelen af bivirkningerne også være 11 %.

Men opgørelsen viser, at knap 27 % af de indberettede bivirkninger handlede om Yasmin.

En af de mest alvorlige bivirkninger er blodpropper. Og opgørelsen viser at knap 20 % af de indberettede blodpropper handlede om Yasmin.

Det vil altså sige, at Yasmin er massivt overrepræsenteret, når det gælder de alvorlige indberetninger til Lægemiddelstyrelsen.

Her er Lægemiddelstyrelsen kommentar, sendt til Dags Dato den 31. maj:

Den relativt større andel af bivirkningsrapporter i den danske bivirkningsdatabase (set i forhold til salgstal) kan være et udtryk for:

  1. at der er tale om rapportering fremkaldt af øget opmærksomhed om bivirkninger
  2. at der rent faktisk er flere bivirkninger ved Yasmin end ved andre p-piller
  3. at det er tilfældigt forekommende