Ordene pÄ Louise Freverts hjemmeside

NedenstÄende tekst kunne lÊses pÄ Louise Freverts hjemmeside, fÞr hun fjernede den.

Hun har efterfÞlgende beklaget sine udtalelser og senere erklÊret, at der var tale om afviste lÊserbreve, som hendes webmaster havde lagt pÄ hjemmesiden uden hendes vidende.

Webmasteren, pensioneret flÄdeofficer Ebbe Talleruphuus, er den 4. oktober blevet sigtet for overtrÊdelse af racismeparagraffen pga. udsagnene i teksten. Den fÞlger her i sin fulde lÊngde:

Som kendt medlem af Dansk Folkeparti bliver man ofte indblandet i diskussioner om muslimerne i Danmark, og skal argumentere for, at de af DF anses for at vĂŠre den stĂžrste trussel mod nationen der findes i dag.

Vi bliver ofte anset for at vÊre rabiate og direkte racistiske med de holdninger vi giver udtryk for, men det er jo ikke uden grund, at DF er blevet landets tredje stÞrste parti, og at vores tilslutning i befolkningen er stabilt stigende. Det skyldes nok, at landets mest tÊnksomme borgere er véd at indse, at tiden arbejder for muslimerne og Islam i Danmark - og endda for vores skattekroner!

Vi kender alle nogle muslimske familier - handler hos dem og med dem, og respekterer deres flid og arbejdsomhed. Udover den hÄrde kÊrne af 2. generations drenge, der hÊrger i mange byer, mÞder vi indvandrerne positivt og nysgerrigt og har lÊrt at leve med dem og deres forskelligheder i kulturel levevis - de tilfÞrer mÄske landet noget "nyt blod" og nogle nye ideer.

Det med ideerne er det nu smÄt med, for de muslimske familier tilfÞrer ikke vort samfund noget - de er her fordi de kan fÄ noget ud af vort Äbne velfÊrdssamfund , og som de fleste véd arbejder de med et pengesystem, der giver dem mulighed for at opbygge smÄ formuer af ubeskattede penge - og vel at mÊrke ikke formuer, der nogensinde kommer til at arbejde i Danmark, sÄ danskere kan fÄ glÊde af pengene i form af investeringer.

Disse penge - som de afgjort har arbejdet for at skaffe - bliver kanaliseret ud af landet, sÄ de danske myndigheder ikke kan beslaglÊgge dem, hvis det afslÞres, at det er "sorte penge" vi taler om.

Der er ikke noget nyt i denne trafik, og netop nu er skattemyndighederne meget aktive for at afslÞre dette sorte arbejde, men alle véd, at det kun er toppen af isbjerget vi afslÞrer.

Set med danske forretningsÞjne er det ikke muligt at konkurrere mod muslimske folk i samme branche, for deres omkostninger er sikkert kun de halve af danskernes, sÄ deres udbytte - de sorte penge - bliver tilsvarende langt stÞrre. En ung dansker, der vil starte en forretning, og er underlagt det danske skattesystem, lÞber en enorm risiko for fiasko. Tjener han mange penge, bliver mindst 60 pct. taget af skattevÊsnet, der jo ikke stÞtter ham Þkonomisk, hvis hans Þkonomi halter i starten. Modsat med hans nabo Muhammed, der starter samtidig.

Han véd, at hans store familie stÞtter ham pÄ alle mÄder - og i Þvrigt har midlerne til det - sÄ de kan sikre sig, at han fÄr succes og kan gifte sig med en god muslimsk kvinde og bygge familien stÞrre. Det eneste de krÊver er, at Muhammed opfÞrer sig som de Êldre i familien - samt ikke mindst prÊsterne - har planlagt for ham - altsÄ ikke noget med at ville vÊre vestlig i sin tankegang - i familien holder man sammen, og sammenholdet bygger naturligvis pÄ Koranens ord og troen pÄ Allah. Det kan godt vÊre, at Muhammed ikke "har tid" til at bede til Allah de mange gange om dagen, sÄ danskerne ser altsÄ ikke ,at muslimerne opfÞrer sig som vi ser dem, nÄr vi besÞger deres land som turister.

Hvad farligt kan der sÄ vÊre ved, at Muhammeds familie kÞrer dette totalt lukkede pengesystem indenfor vores rige velfÊrdssamfund ?

Umiddelbart ser alt meget fredeligt ud. Vi kan mÄske vÊre sure pÄ dem for deres totalt egoistiske mÄde at leve med os pÄ - de har absolut ikke lyst til at lade sig integrere i vort vestlige samfund, hvorfor skulle de dog det. Vore love beskytter dem nÊsten 100 pct., sÄ de kan frit kÞre deres system uden anden risiko end at skattevÊsnet beskylder dem for at arbejde sort. De fÄr mÄske en bÞde, men det er uproblematisk for familien, og de fleste af de involverede har jo ingen penge til at betale nogen bÞde - de ejer jo sjÊldent noget myndighederne kan beslaglÊgge - tvÊrtimod vil de nu kunne krÊve forhÞjede dagpenge for at familien kan overleve - de har jo lige mistet deres job hos den Êldre onkel !

Ja, men hvor er sÄ faren for os ?

Den findes et helt andet sted i systemet. De mange sorte penge der kanaliseres til udlandet kan jo bruges til pÄ lÊngere sigt at skabe sig magtpositioner for muslimer i det Äbne, og nÊsten ubeskyttede danske samfund. For at overtage styringen af et lille samfund som det danske, krÊves ikke et egentligt flertal i befolkningen, blot, at man har den fornÞdne indflydelse og magt, og det er her de mange penge pÄ sigt kommer i spil, for penge er magt !

NÄr jeg betegner vort samfund som nÊsten ubeskyttet, skyldes det, at vore love som nÊvnt slet ikke er gearet til at imÞdegÄ den snigende magtovertagelse, der finder sted i disse Är. Vi stÞtter dem tvÊrtimod sÄvel Þkonomisk som i praksis, ved at straffe de danskere, der kommer med kritiske udtalelser om vore muslimske medborgere - racismeparagrafferne som de kaldes.

En anden, og langt farligere trussel kan vi takke vores liberale religionsfrihed for, for ifÞlge dansk lov, skal alle kunne dyrke deres egen religion frit i landet. Det tolkes af muslimerne sÄledes, at de skal have mulighed for at begrave deres dÞde i muslimsk ejet jord, og ikke i vor ugudelige jord.

Nu fÄr de sÄ deres fÞrste begravelsesplads syd for KÞbenhavn, og fÄr sÄ - naturligvis - tilladelse til at opfÞre den lÊnge Þnskede moské, ligesom i Tyskland, sÄ Koranen og Allah kan blive lÊst og dyrket pÄ den helt rigtige mÄde, og styret af de helt rigtige muslimske prÊster, der jo forstÄr at udlÊgge Koranens ord, sÄ de passer til danske forhold. Det betyder pÄ godt dansk, at de fÄr lettere ved at fortsÊtte hjernevasken af de unge mÊnd til at vÊre "Êgte troende" muslimer, der yder deres ultimative indsats som terrorbombe eller blot hellig kriger. For vi mÄ jo ikke glemme, at vi rent faktisk lever under en 3. Jiihad, en hellig krig mod den vestlige verden, herunder det fredelige Danmark.

Og under krig er alt tilladt for de hellige krigere, 2. generationsindvandrerne i omegnskommunerne, der vil gÞre alt for at blive helte hos Allah, sÄ deres familie kan blive stolte - og i Þvrigt blive forsÞrget resten af deres dage af det muslimske samfund for tabet af deres modige sÞn.

ReligiÞse fanatikere er vel de vÊrste fjender man kan forestille sig, for du kan aldrig forhandle dig til rette med dem - rationelle argumenter preller af pÄ dem. Vi kalder det for en uoverstigelig kulturklÞft og betegner de unge drenge som "udenfor pÊdagogisk rÊkkevidde" for at fastlÊgge det forhold, at vort samfund, selv med de bedste krÊfter og de bedste intentioner er uden indflydelse - og hvorfor mon det ?

Svaret er helt enkelt.

De lever i en helt anden verden end den vestlige, og har hele deres liv vĂŠret indpodet - af prĂŠsterne - at vor kultur er ugudelig og ond, og at de som ĂŠgte troende muslimer har pligt til, med alle midler at bekĂŠmpe os - en dĂžd vesterlĂŠnding er en god vesterlĂŠnding.

Den lov som Islam fastsÊtter som den eneste sande er den som man kan tolke af Koranens ord og den som deres prÊster forkynder under bÞnnen - og drengene har aldrig i deres korte liv hÞrt en anden udlÊgning. Det er den eneste sandhed de kender, sÄ ingen dansk myndighedsperson vil nogensinde fÄ en chance for at pÄvirke disse drenge til at Êndre retning. De er set med danske Þjne, tabt for samfundet !

De danske love kan slet ikke hÄndtere disse "vildledte" unge, for de synes at det er os der bÞr indordne os Islam , og det bliver de hver dag bekrÊftet i af deres prÊster og ledere. Det forhold, at de er fÞdt i Danmark og taler dansk Êndrer ikke pÄ deres grundlÊggende indstilling - hvad der sÄ end sker, sÄ de mener det er deres ret at voldtage danske piger og slÄ danske borgere ned for fode. Hvis de bliver fanget og dÞmt efter dansk ret har de kun hÄn og foragt til overs for det - de bliver blot Êgte martyrer , og helte, blandt deres egne, for de har bevist, at de er de hellige krigere, der engang skal overtage ledelsen af de ugudelige undermennesker, danskerne.

Hvad er sÄ vejen frem for Danmark ?

De nÊvnte unge mÄ vi anse for at vÊre krigsmodstandere, og ikke blot forstyrrede unge danske drenge med muslimsk baggrund, og krigsmodstandere mÄ man fange og uskadeliggÞre. Vore love forbyder os at drÊbe vore modstandere officielt, sÄ vi har kun den mulighed at fylde vore fÊngsler med disse kriminelle.

Det er en uhyre kostbar lÞsning, og da de aldrig vil angre deres gerninger, vil de hurtigt sÊtte sig pÄ fÊngslerne, pÄ samme mÄde, som rockerne gÞr det i dag. Vi mÄ nok tÊnke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare smÄslynglerne i russiske fÊngsler for kr. 25 pr. dag - det er langt billigere, og deres muligheder for at pÄvirke deres omverden bliver elimineret. Selv denne lÞsning er dog rimelig kortsigtet, for nÄr de vender hjem igen, er de blot endnu mere opsatte pÄ at drÊbe danskere.

Lovene mÄ derfor Êndres, sÄledes, at familiens danske statsborgerskab kan tilbagekaldes med henblik pÄ at returnere dem alle til deres tidligere muslimske land.

Familiens umulige sÞn bliver sÄledes udvist sammen med sin familie, trods sit medfÞdte statsborgerskab, der samtidig ophÊves gennem de nye love. Det bliver nok ikke let at fÄ gennem Folketinget, for det vil givetvis medfÞre udenlandsk kritik for overtrÊdelse af menneskerettighederne, men det er love af denne kaliber der skal til for at lÞse problemet nu og fremover. En helt anden sag er, at vore EU-partnere alle vil kunne se, at ogsÄ de kan lÞse samme problem ved at Êndre disse tunge, grundlÊggende love, sÄ vi kan ende med at fÄ disse nye anti-terrorlove indfÞrt som EU-love.
Samtidig mÄ vi se i Þjnene, at vore vÊrste fjender er de muslimske prÊster, der her i landet pÄvirker de unge til at blive hellige krigere som beskrevet. Disse prÊster mÄ for enhver pris udelukkes, sÄ den daglige pÄvirkning af de unge stoppes - mÄske i virkeligheden et enklere problem at lÞse ad lovgivningsmÊssig vej, og langt hurtigere.

Og religionsfrihed krÊver naturligvis ikke at der skal vÊre muslimske prÊster i landet. Alle muslimer mÄ lÊre at lÊse Koranen selv derhjemme. Islam er jo ikke dansk statsreligion pÄ linie med folkekirken - endnu !