Fem gode råd til at skrive en bog

5 gode råd til at skrive en bog

Jan Baltzersen, skribent og indehaver af JB Historie, giver her fem gode råd til, hvordan man skriver en bog.

Råd nr. 1:

Man kan skrive om alt - uanset hvad det er:

Skriv om det du gerne vil fortælle om, uanset om det er dine erindringer, en kogebog, en digtsamling, en roman, en fagbog, en bog om din hobby, din kunst eller noget helt andet. Det, du synes er interessant vil også interessere andre. Alle har en historie - eller andet -som er værd at skrive om.

Råd nr. 2:

Sådan kommer du i gang:

Start altid med at skrive om den del af dit liv, du synes er mest spændende at skrive om. Med nutidens computere kan du uden problemer tilføje tekst før og efter det, du har skrevet først. Begynd at skrive så snart du har fundet et emne at skrive om. Start med at lave en disposition, som du retter til efterhånden, som du får gode idéer. Dermed husker du at få alt det med som er vigtigt for dig. Og det er dig der afgør hvad der skal med, for det er dig der skriver.

Råd nr. 3:

Skriv korte og let forståelige sætninger:

Sætninger i en bog skal helst være max. mellem halvanden og tre linjer. Ofte vil man opleve, at man i starten laver sætningerne alt for lange. Det skyldes, at man i talesproget ofte laver meget lange sætninger der er bundet sammen med ordene "og" og "hvis". Det går ikke på skrift, for så bliver teksten alt for tung og svær at læse. Tilsvarende skal man bruge helt dagligdags ord, når man skriver. En tommelfingerregel er, at hvis du ikke hører ordet brugt i nyhederne, så skal det forklares, hvad ordet betyder. Sproget er dit redskab til at få dit budskab over til læseren, og han eller hun skal kunne forstå dit budskab - det er hele formålet med at skrive.

Råd nr. 4:

Sådan skriver man en længere tekst:

Skriv først hovedfortællingen i din tekst. Det er skrivningens 1. fase: "Skelettet". Skriv uden at bekymre dig om diverse detaljer er rigtige. Sæt et "?" efter alt, hvad du er i tvivl om - alt det tjekker og retter du senere. Dermed får du hurtigt skrevet en masse tekst og bliver motiveret til at arbejde videre med det, du har skrevet.

Skrivningens 2. fase er detalje-fasen og består i at slå korrekte årstal og andre detaljer op, hvor du er i tvivl. Derefter indføjer du de rigtige oplysninger, hvor de skal være.

Den 3. fase i skrivningen af en tekst er korrektur-fasen. Her tjekker du, at sproget flyder godt, at ordene er stavet rigtigt og at tegnsætning er korrekt. I denne fase kan du desuden med fordel bede andre om at gennemlæse din tekst og kommentere den. Man kan nemlig let komme til at formulere sig indforstået, så kun en selv kan se, hvad der menes. Det går ikke, hvis andre skal kunne forstå, hvad men skriver, for som nævnt er formålet med at skrive at få sit budskab forstået af læseren.

Råd nr. 5:

Alle skriver på deres egen måde:

Skriv som det passer dig. Prøv aldrig at efterligne andre skribenter. Enhver der skriver har sin helt egen skrivestil, og det er også sådan, det skal være. Du skal derfor ikke være ked af at skrive på din helt egen måde - tværtimod.

Hvad koster det at lave en bog?

Alt efter hvilken kvalitet bogen skal være lavet i, hvor mange sider den skal have, og hvor stort et oplag man ønsker, kan en bog hos JB Historie laves fra ca. 2.000 kr. og op. En rigtig bogudgivelse i en kvalitet, som kan købes i boghandlen og lånes på biblioteket, koster generelt fra 15.000 kr. og op. Prisen afhænger af format, sidetal, oplagets størrelse, antal sider i farver, og om man selv skriver teksten på computer, i hånden eller man skal interviewes af JB Historie som derefter skriver teksten.

Særligt for seniorer

Hvis man er over 60 år og ikke længere er erhvervsaktiv, kan man søge fondsstøtte fra Velux Fonden til at få en bog udgivet. De betaler ikke forfatterhonorar men giver støtte til trykningen. Der findes desværre - så vidt vides - ikke fonde der støtter yngre menneskers bogudgivelser.

Links og litteratur

Du kan se meget mere om at skrive påwww.jbhistorie.dkhvor man også kan få manuskripter vurderet til udgivelse. Du kan også læse meget mere om det at skrive i hæftet "Sådan skriver man en bog" som er skrevet af Jan Baltzersen fra forlaget og skribentfirmaet JB Historie. Hæftet kan købes i boghandlen og lånes på biblioteket.

Privatpersoners bogudgivelser kan sættes til salg på internettet via Danmarks markedsplads for private bogudgivelser på www.privatbogen.dk

Skrevet af Jan Baltzersen, skribent og indehaver af JB Historie - www.jbhistorie.dk