Her er hovedpunkterne i skatteaftalen

16x9

Her er hovedpunkterne i skatteaftalen

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik fredag aften en historisk skatteaftale, der tager udgangspunkt i regeringens udspil

Aftalen betyder, at skatten på arbejde sættes ned med i alt lidt over 14 milliarder kroner frem mod 2022.

Den samlede skattenedsættelse er på cirka 7 milliarder kroner. Pengene skal findes hos forsvaret og ved et mindre i bidrag til EU.

Hovedpunkterne i aftalen er, at boligejerne og pensionisterne fredes.

De væsentligste skattenedsættelser består derudover af:

* En forh√łjelse af topskattegr√¶nsen med 57.900 kroner til 467.000 kroner, n√•r den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at √•rsindkomster op til 507.600 kroner (f√łr AM-bidrag) vil v√¶re fritaget fra topskat (2013-niveau).

* Besk√¶ftigelsesfradraget forh√łjes fra de nuv√¶rende 5,6 procent til 10,65 procent i 2022, og det maksimale besk√¶ftigelsesfradrag √łges fra 17.900 kroner til 34.100 kroner i 2022.

* Der indf√łres et ekstra besk√¶ftigelsesfradrag til enlige fors√łrgere ud over det almindelige besk√¶ftigelsesfradrag. Det maksimale ekstra fradrag udg√łr 20.000 kroner.

* Den s√•kaldte "iv√¶rks√¶tterskat" fra 2009 oph√¶ves. Det finansieres ved for√łget l√łnsumsafgift i den finansielle sektor.

Parterne er enige om f√łlgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:

* Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes, svarende til gældende lovgivning frem til 2020.

* Oml√¶gningen fra folkepensionens grundbel√łb til pensionstill√¶g udg√•r.

* Overf√łrselsindkomster mindrereguleres med 5,1 procent som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.

* Folkepensionister f√•r samme for√łgelse af topskattegr√¶nsen som andre skattepligtige.

* Pengene skal findes ved besparelser på 2,7 milliarder kroner i forsvaret og 1 milliard kroner (EU-bidrag) inddrages som en del af finansieringen af aftalen.

√ėvrige elementer foruds√¶ttes gennemf√łrt som i regeringens udspil.

Parterne er enige om, at for√łgelsen af det finanspolitiske r√•derum p√• cirka 2,7 milliarder kroner som f√łlge af aftalen om en skattereform medvirker til at finansiere en offentlig forbrugsv√¶kst p√• 0,8 pct. √•rligt.

De n√¶rmere detaljer i aftalen fastl√¶gges i l√łbet af de n√¶rmeste dage.

Kilde: Finansministeriet