Lauritz meldt for salg af hundeskind

16x9

Lauritz.com meldt til po-litiet for at have sat hun-deskind til salg

Auktionsfirmaet Laritz.com er i dag blevet anmeldt til politiet af Dyrenes Beskyttelse for at have sat et hundeskind til salg.

"For at lave pelse af hunde og katte bliver dyrene ofte flået levende, og vi har svært ved at forstå, hvordan Lauritz.com igen og igen kan overse det faktum at salg af produkter lavet af hundeskind er forbudt" siger dyreværnsinspektør Søren Kent Pedersen fra Dyrenes Beskyttelse.

Forbudet imod erhvervsmæssig indførsel, produktion og handel med pelsskind fra hunde og katte samt produkter, hvori skind indgår, trådte i kraft den 1. oktober 2003, så firmaet har haft tid nok til at lære loven at kende.

Også sælgeren af skindet er blevet meldt til politiet.